Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Богдан-Ігор Антонич (1909—1937) - часть 3
Шевченка, знову поять пісню хмелем*. Міф, архетипні образи потрібні Антоничу для того, щоб глибше пізнати буття і людину, вагомість поетичного слова.

Предметно-міфічний світ Антонича творять невмирущі образи, які бентежать уяву й збуджують думку. Його глибинне проникнення у смислове багатство слова відбиває площини свідомого й підсвідомого людини. Митець відштовхувався від модерної поезії доби, спирався на досвід Павла Тичини, Максима Рильського, Миколи Бажана, Євгена Плужника, Михайля Семен-ка, Але по-мистецьки талановито творив власний художній світ, у якому гармонії відводиться важливе місце. Багатство образів, звуків, фарб символізують красу світу й духовне багатство ліричного героя. За Антоничем, в Україні відбулися грізні катаклізми, викликані Першою світовою війною, революцією й братовбивчими змаганнями, внаслідок чого гармонія відступила від людини. І поет став на захист гармонії. Митець великого гармонійного таланту, він тяжів до досконалості й перемоги добра над злом, до краси й гуманістичного ідеалу. В естетиці Антонича гармонія пов’язана з філософією життєствердження: «Щоб жити краще, ширше, вище! / О, більше світла! Більше сонця! / Бо суть тобі дана й відкрита: / цвісти й горіти, в пустку світу / З красою йти, щоб краще жити* («Дві глави з літургії кохання»).

/V Підсумуйте Прочитане. 1. Висвітліть життєвий і творчий шлях Ан-ОР? Тонича. Що вплинуло на формування його світогляду? 2. Розкрийте естетичні погляди Антонича. 3. Чим приваблює поетичний образ Лемківщини в творах Антонича? Окресліть міфосвіт його лірики. 4. Як інтерпретує поет християнську містерію народження Христа в поезії І «Різдво»? 5. У чому полягає своєрідність пейзажної лірики Антонича?

Ф

Поміркуйте. 1. Що вас найбільше схвилювало у ліриці Антонича? 2. Яка роль міфу у змалюванні художньої картини світу Антонича? 3. Як в автобіографічних віршах Антонича відбилось пантеїстичне світосприймання поета? 4. Чим лірика Антонича зближується із «Сонячними кларнетами» Павла Тичини? 5. З’ясуйте єдність поганських та християнських мотивів у поезії Антонича. 6. Чим загадкова поезія «Три перстені»? 7. Яку функцію виконує прийом метаморфози у віршах Антонича? Чи ви спостерігали таке явище у фольклорних творах? На-I ведіть приклади.

ША Аналізуємо Твір. 1. Прочитайте виразно вірш «Вишні». У чому полягає

МІ незвичайність світосприймання митця і як воно втілилося у творі? Яка

Його ідея? З якою філософською ідеєю Давньої Індії зближується вірш?

2. До яких прийомів художньої умовності вдається автор у моделюванні поетичного світу? Яку естетичну реальність створено в поезії «Вишні»?

3. Про що свідчить алюзія до вірша «Садок вишневий коло хати» Тараса Шевченка? За допомогою яких художніх засобів твориться поетичний світ? Яке значення має образ пісні в останніх рядках поезії? 4. Складіть (усно) есе «Тарас Шевченко і Б.-І. Антонич: два образи вишні».

Мистецька Скарбниця. 1. Розгляньте ікону «Мати Божа» Анатоля Яблонського (с. 163). Якими мотивами вона співзвучна з віршами Антонича? 2. Розгляньте на форзаці картину «Жінка перед люстром» Олександра Архипенка. У чому виявляється подібність сюрреалістичної поетики у творах Антонича та на полотні художника? 3. Композитор Леся Дичко На слова Антонича написала симфонію «Привітання життя»; Лариса Кузьменко Музику до поезій «Молитва», «Різдво», «Коляда»; Юрій Ланюк До вірша «Скарга терену». Підготуйте усне повідомлення про ці твори із прослуховуванням музичних фрагментів у класі.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ільницький М. Від «дочасного світла» до «Сурм останнього дня» //Антонич Б.-І. Повне зібр. творів. — Львів, 2009.

Махно В. Художній світ Богдана-Ігоря Антонича. — Тернопіль, 1999.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Богдан-Ігор Антонич (1909—1937) - часть 3 . Литературные сочинения!

Богдан-Ігор Антонич (1909—1937) - часть 3