Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Філософська проблематика в поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Поема Івана Франка «Іван Вишенський» — це твір на історичній основі, але твір насамперед філософський: автор ставить непросту проблему вибору, співвіднесення індивідуального та суспільного, самопожертви та саморозвитку. Іван Вишенський — реальна історична постать, відомий нам письменник, громадський діяч, який у своїх творах боровся за православну віру, за право української нації на вибір власної віри та мови. Близько сорока років свого життя Іван Вишенський присвятив служінню Богові: він жив у монастирі на горі Афон.
Сочинение полностью »

Яка історична основа поеми І Франка?

Іван Вишенський — реальна історична особа, основні історичні факти, зображені І. Франком у його поемі, справді мали місце. Відомо, що І. Франко, перш ніж написати свій твір, докладно вивчав матеріали життя І. Вишенського, написав наукову статтю про цю постать та відповідну добу в нашій історії. Іван Вишенський був відомим літературним та громадським діячем, коли в Україні точились дискусії навколо Унії, відбувся розкол церкви. Він відомий нам своїми творами «Викриття диявола-світодержця», «Послання до єпископів» та іншими. Він насправді усамітнився на горі Афон (це місце відоме своїми монастирями). А 1621 року мав місце Собор, на якому було ухвалено просити Івана Вишенського про повернення. Усі ці факти лягли в основу поеми Івана Франка.
Сочинение полностью »

Мої роздуми над поемою «Давня казка»

Головні герої поеми «Давня казка» — Поет та лицар Бертольд. Дія відбувається ніби поза часом, але ми підсвідомо вважаємо усе описане ситуацією, що мала місце у давнині: ще б пак, лицарі, прекрасна дама, військові походи… Але занурюючись у сюжет, ми забуваємо про те, що описані події не втратили своєї актуальності і дотепер. Авторка окреслює головний конфлікт поеми: це суперечності між Поетом, який виступає ніби узагальненим образом поета як такого, співця краси природи, виразника народної думки, і лицарем Бертольдом, який уособлює узагальнений тип правителя, ласого до грошей та статків, приземленого, амбіційного, несправедливого.
Сочинение полностью »

Тема єдності людини та природи в поезіях Лесі Українки

Твір на прикладі вірша «Давня казка». Тема єдності людини та природи завжди хвилювала письменників. Митці кожної епохи, будь-якої країни не залишалися байдужими чи то до суворих гірських пейзажів, чи то до романтики бурхливого океану, чи то до безкраїх степів їхньої рідної землі. У своїй поезії «Давня весна» Леся Українка теж звертається по теми природи, але авторка розглядає її по-новому, додаючи власні відчуття,вносячи до тексту елементи своєї біографії… Мабуть, через це ми сприймаємо цю поезію не лише завдяки уяві (ми уявляємо весну такою, якою її побачила сама письменниця), а й серцем: ми відчуваємо все те, що бринить у душі ліричної героїні.
Уже з перших рядків твору ми занурюємось у світ весни: у чарівні миті, коли все живе розцвітає, відроджується до нового життя, сповнюється весняними синами. Як оригінально описує Леся Українка побачене:
Сочинение полностью »

Порівняльна характеристика образів Поета й Бертольда

Твір-роздум за твором Лесі Українки «Давня казка». На мою думку, Леся Українка недаремно назвала свою поему «Давня казка» Усі ми з дитинства любимо казки, бо вони оповідають про цікаві події, захоплюючі пригоди та протистояння, але мають глибокий алегоричний, повчальний зміст. Поема Лесі Українки так само мас неабиякий філософський зміст: вона побудована на протистоянні двох персонажів (у теорії літератури такі персонажі, називаються героями-антагоністами), а саме: Поета та лицаря Бертольда. Створені авторкою образи є ніби уособленням двох протилежних точок зору на світ, на місце людини в світі. Герої поеми мають різні цінності, вболівають за різні події. Мені сподобалось, що Леся Українка не нав’язує читачеві своєї думки, своєї акторської характеристики (хоча й висловлює своє ставлення до зображуваного).Змальовуючи яскраві казкові образи, поетеса вкладає у них різну життєву філо софію і дозволяє читачеві самому сформувати ставлення до Поета та Бертольда, знайти власну позицію, дійти власних висновків.
Сочинение полностью »

Тарас Шевченко - національний поет

Кожна національна література має свою, скажімо так, центральну постать. і нічого що, протягом сторіч чи навіть тисячоліть існування літератури в кожній країні народилося багато видатних поетів і прозаїків, драматургів та філософів, твори, яких є національним та світовим здобутком, які залишаються в житті народу назавжди, а їхні твори цитуються і перечитуються ще багато віків. Але серед видатних мислителів та літераторів завжди виділяється постать, велич якої виходить за межі мистецтва: ця. людина стає духовним наставником, і символом нації. У російській літературі таким поетом є, мабуть, О. Пушкін.В українській літературі та культурі національним героєм, беззаперечно, Т. Шевченко.
Сочинение полностью »

Мої роздуми над віршем Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі»

Мене завжди хвилювало питання: чому деякі твори, навіть якщо й стають популярними свого часу, швидко забуваються і поступово зникають у часі, тоді ні інші поезії живуть у віках і пам’яті людей. Мені здається, життя поезії залежить від того, наскільки глибокою є думка, висловлена в творі, наскільки імовірними є почуття, чи викликає витвір слова роздуми та переживання, чи залишає читачів байдужими. Тарас Шевченко — людина надзвичайного малярського та літературного таланту. Вже стільки десятиліть минуло з часу написання його віршів, а ми все ще з захопленням читаємо їх, і вони не втрачають своєї актуальності. У цьому, як на мене, і полягає талант письменника — висловити оригінальні міркування, які служитимуть порадою в житті нащадкам, які будуть основою роздумів для читачів.
Сочинение полностью »