Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

CПИСОК ТВОРОВ ПИСЬМЕННИКІВ - часть 2

17. Губар О. Дегтярьов Павло Андріянович / О. Губар // Українська літературна енциклопедія. – К. : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. – Т. 2.

18. Губар О. З Україною в серці / О. Губар // Кримська світлиця. – 2001. – 30 березня.

19. Губар О. Учитись, шукати, рости / О. Губар // День поэзии в Крыму / [сост. М. Грунин]. – Симферополь : Крым, 1965.

20. Губарь А. Литературный первопроходец / А. Губар // Брега Тавриды. – 1994. – № 4.

21. Гуменюк В. Всупереч буденності / В. Гуменюк // Кримська світлиця. – 1997. – 1 березня.

22. Гуменюк В. Поет. Перекладач. Літературознавець / Віктор Гуменюк // Письменники України : довідник. – Дніпропетровськ : ВПОП Дніпров, 1996.

23. Данило Кононенко. Поет. Перекладач // Письменники України : довідник. – Дніпропетровськ : ВПОП Дніпро, 1996.

24. Дегтярёв П. По зову времени / П. Дегтярев // Годы борьбы и побед : Крым в боях и труде / [сост. А. И. Ященко]. – Симферополь : Крым, 1967.

25. Дмитро Черевичний. Поет // Письменники Радянської України (1917–1987) : бібліографічний довідник. – К. : Радянський письменник, 1988.

26. Дорошенко В. Творча індивідуальність письменника і розвиток літературно-критичної думки / В. Дорошенко // Українські радянські письменники : збірник літературно-критичних матеріалів. – К. : Радянська школа, 1984.

27. Драч І. Сміливість простоти / І. Драч // Тернавський М. Сонячний годинник. – Харків : Прапор, 1976.

28. Затонський Д. Безсмертна загадка Шекспіра / Д. Затонський // Вітчизна. – 1988. – № 6.

29. Зуб І. Зводься людино, на повний свій зріст / І. Зуб // РІК–76. Літературно-критичний огляд. – К. : Дніпро, 1977.

30. Іщук А. Замість передмови / А. Іщук // Корсовецький О. Народження пісні (у співавторстві) : добірка віршів. – К. : Радянський письменник, 1964.

31. Киричок П. Українська філологія в Криму / П. Киричок // Слово і час. – 1995. – № 7.

32. Кононенко Д. Василь Латанський – член Спілки письменників України /

Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1995. – 2 грудня.

33. Кононенко Д. Віктор Євгенович Виноградов / Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1994. – 25 червня.

34. Кононенко Д. Вірші Світлани Кочерги / Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1995. – 10 червня.

35. Кононенко Д. Інтродукція, або вступ / Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1996. – 31 серпня.

36. Кононенко Д. Пам’яті друга – поета Дмитра Черевичного / Д. Кононенко // Кононенко Д. Ми виростали в повоєнні роки. – Сімферополь : Таврія, 1995.

37. Кононенко Д. Сучасні українські письменники в Криму / Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1994. – 12 березня.

38. Кононенко Д. Сучасні письменники в Криму / Д. Кононенко // Кримська світлиця. – 1993. – 8 травня.

39. Корсунська Б. Філософські мотиви у творчості Павла Тичини / Б. Корсунська. – К. : Наукова думка, 1977.

40. Костенко Н. Поетика Павла Тичини / Н. Костенко. – К. : Вища школа, 1982.

41. Кочерга С. Автограф на космічному тлі / С. Кочерга // Кримська світлиця. – 1996. – 27 липня.

42. Лауфер К. Х. Библиография советской художественной литературы и литературоведения : аннотация № 4414 / К. Х. Лауфер // Библиография советской библиографии : Государственный библиографический указатель СССР. – М. : Книга, 1986. – С. 202, 222, 230.

43. Лесин В. Лист із літературознавчої «мертвої зони» / В. Лесин // Радянське літературознавство. – 1988. – № 7.

44. Мельничук Б. Дорогою завдовжки сто двадцять літ. Про кафедру української літератури Чернівецького університету / Б. Мельничук // Слово і час. – 1995. – № 10.

45. Мірошниченко М. Якщо серце хоче небуденності / М. Мірошниченко // Хмільовська Г. Терпкі меди мого кохання. – К. : Український письменник, 1998.

46. Міщенко Л. У майстерні слова / Л. Міщенко // Жовтень. – 1982. – № 4.

47. Мойсієнко А. Ще бринить мелодія медів / А. Мойсієнко // Літературна Україна. – 2000. – 17 лютого.

48. Олійник Б. Про час і про себе / Б. Олійник // РІК – 76. Літературно-критичний огляд. – К. : Дніпро, 1977.

49. Осадчук П. Слова визрівають, як яблука в саду / П. Осадчук // Валентин Негода. Райське яблуко. – Снятин : «Над Прутом», 1996.

50. Підпала Н. Сповідь душі / Н. Підпала // Рильський Б. Мандрівка в молодість батька. – К. : Молодь, 1995.

51. Прісовський Є. Змістовна простота / Є. Прісовський // Вітчизна – 1977. – № 7.

52. Соколовський О. Ю. Познайомтесь : М. Тернавський / О. Ю. Соколовський ; [польською мовою] // Дружба. – 1998. – № 4.

53. Пушкарь А. Дедовские клады // Пушкарь А. Путь к океану. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1974.

54. Рильський М. Листи до О. Корсовецького // Рильський М. Зібрання творів : у двадцяти томах. – К. : Наукова думка, 1990. – Т. 20.

55. Рильський М. Напутнє / М. Рильський // Літературна газета. – 1961. –

7 липня.

56. Рильський М. Поезії Ореста Корсовецького / М. Рильський // Літературна газета. – 1957. – 23 липня.

57. Рильський М. Про Ореста Корсовецького / М. Рильський // День поэзии в Крыму : [сост. Б. Серман]. – Симферополь : Крым, 1964.

58. Рыльский М. Письма молодым / М. Рыльский // Литературная учёба. – 1982. – № 3.

59. Рыльский М. Сельский учитель / М. Рыльский // Дружба народов. – 1959. – № 8.

60. Салига Т. Постійність змін / Т. Салига // Дніпро. – 1980. – № 2.

61. Спиридонова А. Театр обирає п’єсу / А. Спиридонова // Український театр. – 1986. – № 2.

62. Степанов Ф. Животрепетність / Ф. Степанов // Дніпро. – 1972. – № 8.

63. Степанов Ф. Джерело / Ф. Степанов // Український театр. – 1982. – № 4.

64. Тельнюк С. Молодий я, молодий… : поетичний стиль Павла Тичини (1906–1925) / С. Тельнюк. – К. : Дніпро, 1990.

65. Федоровська Л. Душі неприспані тривоги / Л. Федоровська // Жовтень. – 1980. – № 7.

66. Фролова К. Павло Тичина. Семінарій / К. Фролова, О. Губар, Л. Чернець // Радянське літературознавство. – 1985. – № 7.

67. Чернов О. Солнечный марш / О. Чернов // Радуга. – 1982. – № 10.

68. Шахнюк В. Поэзия любви и мужества / В. Шахнюк // Голос Крыма. – 1999. – 26 марта.

69. Шуст О. Олександр Губар / О. Шуст // О. Губар. Сучасні українські письменники Криму. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 1997.

70. Ющенко О. Скажи крізь горе – я з людьми / О. Ющенко // Рідна школа. – 1995. – № 5.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » CПИСОК ТВОРОВ ПИСЬМЕННИКІВ - часть 2 . Литературные сочинения!

CПИСОК ТВОРОВ ПИСЬМЕННИКІВ - часть 2