Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Діяльність Кримського відділення Спілки письменників України

Данило Кононенко

План

1. Історія створення Спілки від 1954 р. О. Губар про діяльність літераторів.

2. Внесок Данила Кононенка у скарбницю української поезії Криму.

Список рекомендованих джерел

1. Губар О. Чорноморська хвиля / О. Губар. – Донецьк: Донецький український культурологічний центр, 1995. – С. 5–9.

2. Губар О. «…Увесь в тривогу обернувсь…» / О. Губар // Кононенко Д. Ми виростали в повоєнні роки: вибрані поезії. – Сімферополь: Таврія, 1995. – С. 32–41. (Додаток В).

3. Губар О. З Україною в серці / О. Губар // Кримська світлиця. – 2001. – 30 березня.

4. Губар О. Учитись, шукати, рости / О. Губар // День поэзии в Крыму; [сост. М. Грунин]. – Симферополь: Крым, 1965.

5. Губарь А. Литературный первопроходец / А. Губар // Брега Тавриды. – 1994. – № 4.

6. Данило Кононенко. Поет. Перекладач // Письменники України: довідник. –Дніпропетровськ: ВПОП Дніпро, 1996.

7. Кононенко Д. Інтродукція, або вступ // Кримська світлиця. – 1996. – 31 серпня.

8. Кононенко Д. Сучасні українські письменники в Криму // Кримська світлиця. – 1994. – 12 березня.

9. Кононенко Д. Сучасні письменники в Криму // Кримська світлиця. – 1993. – 8 травня.

10. Інформаційно-освітницько-просвітницький портал «Українське життя в Севастополі»; режим доступу : http://ukrlife. org/

Практичні завдання

1. За текстом статті О. Губара «Замість передмови» створити опорний конспект, що відтворює історію створення кримської спілки письменників України.

2. Дайте відповіді на запитання:

- У чому виражалася підтримка кримським письменникам з боку М. Рильського, П. Тичини, А. Малишка, В. Симоненка?

- Яким постає образ Криму у творчості письменників-кримчаків?

- Як кримські мотиви відбилися у творчості Т. Шевченка?

3. Схарактеризуйте поетичний доробок Данила Кононенка, використовуючи статтю О. Губара «І весь в тривогу обернувсь…»

Індивідуальні навчально-дослідні завданні (проекти)

1. Багатогранне зображення кримської природи в літературі рідного краю.

2. Особливості індивідуального стилю Данила Кононенка.

Тема 2. Кримськотатарські та українські літературні зв’язки

План

1. Історія і сучасний стан українсько-кримськотатарських літературних зв’язків.

2. Трагедія кримськотатарського народу в оповіданні Енвера Умерова «Чорні ешелони».

Список рекомендованих джерел

1. Акчокракли О. «Татарська поема Джан-Мухамедова про похід Іслам-Гірея спільно з Богданом Хмельницьким на Польщу 1648–1649 рр.» / О. Акчокракли; режим доступу: http://ukrlife. org/

2. Губар О. Чорноморська хвиля / О. Губар. – Донецьк: Донецький український культурологічний центр, 1995.

3. Кандим Юнус. До питання історії і сучасного стану українсько-кримськотатарських літературних зв’язків / Юнус Кандим; режим доступу: http:// ukrlife. org/ (Додаток Д).

4. Умеров Енвер «Чорні ешелони» / Енвер Умеров. – Сімферополь: Таврія, 2002 (Додаток Ж).

Практичні завдання

1. Яким історичним постатям української історії присвячені твори Джанмухаммеда «Тугай бей» та Едіпа Ефенді «Сефернаме»?

2. Як перегукуються ці твори з романами українських письменників «Я – Богдан» П. Загребельного, «Мальви» Р. Іваничука та інших?

3. Яка тональність кримських мотивів у творчості М. Коцюбинського та Л. Українки?

4. Коли українська поезія, у тому числі й вірші Т. Шевченка, стала надбанням кримських татар (переклади Ш. Алядіна А. Аліма, Е. Шем’ї-заде, М. Сулеймана та ін.)?

5. Кому з українських модерністів слід завдячувати появою двомовних книжок: Ю. Кандима «Сары ань (Жовта мить)», Ю. Теміркая «Ёл узериндеки ярыкъ (Світло над дорогою)», збірки поезій Ш. Алі «Мерджан данелери (Коралові камінці)», антології кримськотатарської поезії «Кунештен бир парча (Окрушина сонця)»?

6. На основі уривку з оповідання Енвера Умерова «Чорні ешелони» створіть психологічний портрет Джеваїрс (мова міміки й поглядів, внутрішнього стану тощо).

7. Організуйте міні-дискусію щодо прочитаного епізоду:

- Які епітети використовує автор при описі ешелонів, яка їх функція?

- Порівняйте образ хворої дитини, що помирає, і людей з ешелонів, що вже не є власниками своїх доль?

- Чому автор назвав оповідання «Чорні ешелони»?

- Спробуйте уявити ілюстрацію до прочитаного епізоду. Які кольори переважають, чому?

- Який образ-персонаж ви розмістили б на першому плані?

Індивідуальні навчально-дослідні завданні (проекти)

Взаємопроникнення і взаємозбагачення національних культур у літературі рідного краю.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Діяльність Кримського відділення Спілки письменників України . Литературные сочинения!

Діяльність Кримського відділення Спілки письменників України