Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Григорій Косинка (1899—1934) - часть 4

Новела «В житах» має коротку післямову. Цей необов’язковий для художнього твору новелістичного жанру елемент використаний митцем для того, щоб дати зрозуміти читачам, що його герой залишився живим після усіх випробувань долі.

Ж Словникова Робота. 1. Пригадайте визначення літературознавчих Щг Термінів Імпресіонізм Та Експресіонізм. Яких митців, що творили в річищі цих літературних напрямів, ви знаєте? Перелічіть їхні твори, з’ясуйте, що спільного між ними й новелою Косинки «В житах». 2. Чи можна назвати новелу «В житах» імпресіоністичною? Перелічіть основні ознаки імпресіоністичної новели. Які з них притаманні творові Косинки? До кожної ознаки випишіть із тексту новели «В житах» цитату. 3. Запам’ятайте визначення поданих термінів. Доведіть, що психологізм притаманний новелі «В житах».

Психологізм (грец. РвусЬ — душа; Латин. Іопоз — слово, вчення) — передавання художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками. Для психологічної прози характерний аналіз героями своїх вчинків, дослуховування до рефлексій власного тіла, потік свідомості персонажа, в якому фіксуються його душевні емоції. а Аналізуємо твір. 1. Яким постає Корній Дізік з перших сторінок новели? ™ Чи можна стверджувати, що в цього юнака романтична душа? Чому ви так вважаєте? 2. З якою метою у новелі подано монологи Корнія, адресовані сонцю, божій корівці, чорногузові? Чим цікаві для читачів такі монологи? 3. Визначте зав’язку, кульмінацію і розв’язку новели. Чому, на вашу думку, ці складові сюжету дещо розмиті, нечіткі? 4. З’ясуйте підтекст фрази «…Ля ще Хочу співати!», Якою закінчується новела.

Ф

Поміркуйте. 1. Назву новели Г. Косинки можна пояснити по-різному. Спробуйте знайти два-три варіанти своєї інтерпретації назви «В житах». 2. У тексті твору знайдіть і випишіть у зошит візуальні, тактильні й слухові художні образи. Чому автор так щедро насичує ними твір? 3. Яка з художніх деталей у новелі Косинки вас найбільше схвилювала й чим саме?


^^ Робота В Групах. Об’єднайтеся в опозиційні пари і знайдіть аргументи 1^) для спростування або доведення істинності однієї з тез: а) Між новелою Михайла Коцюбинського «Іпіегтегго» і новелою Григорія Косинки «В житах», крім того, що ці твори написані в стилі імпресіонізму, нічого спільного немає; б) Новела Григорія Косинки «В житах» — значно яскравіший взірець імпресіоністичної прози, ніж новела Володимира Винниченка «Момент»; в) Колористиці й зміні почуттів героїв у новелі «В житах» Григорій Косинка = надає більше уваги, ніж розгортанню самого сюжету.

Н

Мистецька Скарбниця. Розгляньте картину Миколи Пимоненка «Жниця» (с. 100). Доведіть, що молода жінка на картині подібна до Улясі з новели Григорія Косинки «В житах». Опишіть зовнішній вигляд героїні Миколи Пимоненка. Чи виглядає жниця стомленою? Який у неї настрій? І Які кольори переважають на картині? Що вони підкреслюють?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Жулинський М. Григорій Косинка // Із забуття — в безсмертя.—К., 1990.

Косинка Г. Гармонія: Оповідання. Публіцистика. Спогади про Григорія Косинку.— К.: Дніпро, 1988.

Логвиненко Н. «Велика школа правди» //Укр. літ. в загально-осв. шк. — 2000.— № 5.

;Е»4 Перевірте Себе. І І Рівень. Виберіть Одну Правильну Відповідь:

1. Персонажі новели Григорія Косинки «В житах» найбільше споріднюють її з новелою Михайла Коцюбинського: а) «На камені»; б) «Іпїег-те220»; в) «Цвіт яблуні»; г) «Подарунок на іменини». | 2. Червоний і зелений кольори несуть велике навантаження в новелі Косинки: а) «За земельку»; б) «В житах»; в) «Фавст»; г) «Серце».

3. Зустріч колишніх закоханих серед безлюдного степу змальовано в новелі Косинки: а) «Фавст»; б) «Мати»; в) «Серце»; г) «В житах».

4. Учасника партизанського загону, котрий мав коня Іскру, зображено в новелі Косинки: а) «Мати»; б) «В житах»; в) «Фавст»; г) «Серце».

5. Колишня кохана Корнія поспішала до матері в село: а) Темник;

б) Чорносливка; в) Розділ; г) Щербанівка.

II Рівень. Виберіть Два Чи Більше Правильних Варіантів Відповідей:

1. Перу Григорія Косинки належать новели: а) «Камінний хрест»; б) «Іп-іегтегго»; в) «Я (Романтика)»; г) «В житах»; д) «Серце».

2. Про українських повстанців та їхні бойові загони йдеться у новелах Косинки: а) «Серце»; б) «В житах»; в) «Фавст»; г) «Мати»; д) «Політика».

3. У стилі імпресіонізму написані новели: а) «Я (Романтика)» Хвильового; б) «Іпїегте220» Коцюбинського; в) «В житах» Косинки; г) «Камінний хрест» Стефаника; д) «На камені» Коцюбинського.

/// Рівень. 1. Письмово доведіть або спростуйте одну з тез: а) «Мої учителі — Винниченко, Стефаник, Кнут Гамсун» (Григорій Косинка); Б) «Сила Косинчиного письма в тому, що воно таке лаконічне, стисле,

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Григорій Косинка (1899—1934) - часть 4 . Литературные сочинения!

Григорій Косинка (1899—1934) - часть 4