Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Оцінка «відмінно» виставляється студенту за такі знання і вміння:

· повне і комплексне виконання навчального завдання, вирішення поставленої ї проблеми;

· вільне володіння і чітке розуміння понятійного матеріалу;

· логічний і послідовний виклад матеріалу;

· повне і правильне виконання практичного завдання;

· вільне володіння нормами сучасної української літературної мови.

Допускається 1–3 неточності у викладі матеріалу і практичному завданні, які не впливають на правильний виклад усіх положень і не спростовують отриманий результат.

Оцінка «добре» виставляється студенту за такі знання і вміння:

· комплексне вирішення поставлених завдань;

· правильне з’ясування основного змісту матеріалу;

· точне застосування понятійного матеріалу;

· правильне виконання практичного завдання;

· вільне володіння нормами сучасної української літературної мови.

Допускається 1–2 неточності у використанні понятійного матеріалу, незначні погрішності в узагальненнях і висновках, неповне виконання практичного завдання, що в цілому не впливає на хороший рівень роботи.

Оцінка «задовільно» виставляється в такому випадку, коли:

· зміст теоретичного матеріалу викладено частково;

· послідовність і логічність в окремих випадках порушені;

· теоретичні положення і висновки поверхові і непереконливі;

· практичне завдання виконано частково, містить помилки;

· виявлене недостатнє володіння нормами сучасної української літературної мови.

Оцінка «незадовільно» виставляється в такому випадку, коли:

· зміст теоретичного завдання не розкрито;

· аргументація помилкова;

· витлумачення фактів неправильне;

· практичне завдання не виконано;

· виявлене слабке володіння нормами сучасної української літературної мови.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ . Литературные сочинения!

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ