Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Максим Рильський (1896-1964) - часть 3

Поезія «Солодкий світ! Простір блакитно-білий* Перегукується з віршем «Блакить» Стефана АІалларме, Улюбленого поета українських модерністів, які опоетизовували блакитний колір, що символізує стан душі людини. Вірш пройнятий вітаїстичною енергією, захопленням й естетичною насолодою від споглядання краси природи. Ліричний герой милується «простором блакитно-білим* — символом ідеального світу, божественною природою світобудови, яку позначають улюблені кольори українців — блакитний і золотий: «І сонце — золотий небесний квіт / Благословляє дух ширококрилий / Солодкий світ*. Композиція поезії ускладнена епіграфом з Біблії «Солодкий світ» та цим же рефреном, який обрамлює першу строфу, що й визначає розгортання ліричного сюжету, почуттів і переживань
>я, завершуючи твір риторичним запитанням: *Солодкиіі світ?». Цей образ персоніфікується, наповнюється щораз новим словим значенням. У змалюванні образної картини важливу художню функцію відіграють епітети: Солодкий світ, золотий небесний квіт, ширококрилий дух; Порівняння: «Твій погляд, ніби пролісок несмілий, / Немов трава, що зеленить граніт, / Неначе спогад нерозумно-милий*. Поступово окреслюється образ дівчини, в якої погляд — «узори надвесняних тонких віт*, Вона нагадує йому милий сон, ідеальний світ, який зник. Солодкий світ перетворився на гіркий, проте ліричний герой знову відчуває щастя: *Чи янголи нам свічі засвітили / По довгих муках безсердечних літ, / Чи ми самі прозріли й зрозуміли» цей непростий «солодкий світ». Витончений звукопис твору (алітерації с, л, р, асонанси голосних звуків о, и, і) та п’ятистопний ямб підкреслюють динамічність почуттів героя.

Максим Рильський закликав сучасників любити природу «не

як символ*,
А щиро, від душі, шукати у ній «висоти незміримі

І Й святі глибини*,
Розгадку сенсу буття. Максим Тадейович

порушив екологічну проблематику, застерігав від згубної дії

людини на природу. Сьогодні, як ніколи, вона актуальна для нас.

^.Міжпредметні па їй. У XIXXX Століттях у світо-

У Вій поезії активно висвітлювалася тема людини і природи. Поети-урбаністи провіщали тотальну машинізацію життя, яка витіснить природу. Американець Волт Вітмен у збірці «Листя трави» прославляв красу природи і велич життя, захищав ідею єдності людини і техніки. Англієць Томас Стернз Еліот у поемі «Безплідна земля» відтворив драматизм бут тя природи, песимістично прорікав загибель всього живого. Ра-біндранат Тагор, закликаючи відчувати незмірний зовнішній світ, передусім природи, проголосив гасло: «Ми відчуваємо себе самих». Індійський поет показав, як тонко віддзеркалюється природа в людині, як людина сприймає довкілля. Він створив

Ірику, сповнену гуманістичної віри в щасливе майбутнє. Інтимна лірика Рильського насичена культурологічними мотивами, через призму яких поетизуються краса, жінка, кохання-мрія: «Моїй Елеонорі», «Есмеральда», «Анхізівсин, вклонившися богині», «Сікстинська Мадонна», «Афродіта Мілоська». Шедевром любовної лірики є вірш «Яблука доспіли, яблука червоні!*. В українській міфології яблуко символізує розквіт і плодючість, уособлює вічну молодість, довголіття, безсмертя. За давньогрецьким міфом, заздрісна богиня Еріда підкинула трьом богиням золоте яблуко з надписом «Прекрасній». Гера, Афіна й Афродіта засперечалися, кому з них має належати цей приз. їхню суперечку вирішив Паріс, який присудив золоте яблуко богині кохання і краси Афродіті. Яблуко стало символом кохання й одруження.

Підсумуйте Прочитане. 1. З якої родини походив Максим Рильський? 2. Що вам відомо про взаємини Миколи Лисенка і Максима Рильсько-

| го? 3. Схарактеризуйте громадську діяльність Рильського. Розкажіть про його внесок у літературознавство, фольклористику, лексикологію. 4. Назвіть побратимів поета — неокласиків. На яких естетичних засадах вони писали свої твори? 5. Визначте місце пейзажної лірики у творчості Рильського. 6. Які його вірші про природу ви знаєте? Окрес-

І літь мотиви цих творів.

Поміркуйте. 1. Які Чинники впливали на формування мистецьких смаків Максима Рильського? Якого значення надавав поет категорії Краси? 2. Якими були взаємини поета і влади? Чи актуальні уявлення поета про духовні цінності сьогодні? Відповідь конкретизуйте прикладами з життя. 3. Що дали українській культурі переклади творів світових класиків, здійснені Рильським? 4. Розгляньте та прокоментуйте фото Максима Рильського. Які риси його характеру на них відбилися? Чи імпонують вони вам? Що ви робите для того, щоб розвинути ці риси у собі? 5. Чим захоплює вас лірика Максима Рильського? У чому виявляється неокласична поетика вірша «Молюсь і вірю»? 6. Що нового вніс поет у трактування теми природи і людини? Які філософські мотиви звучать у поезії «Солодкий світ»? 7. Яку відповідь дав автор на запитання І про взаємозв’язок мистецтва і життя?

Робота В Групах. Підготуйте спільно відповіді й виступайте почергово, використовуючи цитати для підтвердження своїх міркувань. 1. Що

І Таке Пейзажна Лірика? Які твори цього жанру є в доробку Рильського? Що вас схвилювало у його поезіях про природу? 2. Чим зумовлено звучання філософських мотивів у пейзажній ліриці Рильського? 3. Сформулюйте ідею вірша «Молюсь і вірю…». Що символізує образ голуба? З’ясуйте художню функцію неокласичних тропів у змалюванні

І картини світу в цьому вірші.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Брюховецький В. Микола Зеров. — К., 1990. Київські неокласики Упоряд. В. Агєєва. — К., 2003. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського: У 2 кн. — К., 1993.
Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Максим Рильський (1896-1964) - часть 3 . Литературные сочинения!

Максим Рильський (1896-1964) - часть 3