Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

«Митець глибокого патріотичного почуття» (Олесь Гончар) - часть 3

Піддано нищівній критиці повісті Олександра Довженка «Україна в огні» та Івана Сенченка «Його покоління». Розкритиковано роман Юрія Яновського «Жива вода», в якому змальовано тяжку повоєнну дійсність України — «Неймовірну руїну», А його автора звинувачено у «націоналізмі». Максима Рильського Було названо «петлюрівцем» за те, що у вірші «Я — син Країни Рад» оспівав Центральну Раду.

Друга хвиля політичної еміграції постає на теренах Західної Німеччини. Письменники об’єдналися під гаслом творення великої української літератури, що гідно репрезентувала б наш народ між вільними народами світу, зокрема Євген Маланюк, Улас Самчук, Іван Багряний, Юрій Косач, Василь Барка, Оксана Лятуринська. Важливою подією в театральному житті зарубіжжя стала діяльність у Нью-Йорку й Торонто театру-студії, яку очолили актори Йосип Гірняк І Олімпія Доброволь-ська, Продовживши славні традиції «Березоля» постановками п’єс Миколи Куліша, Української та зарубіжної класики.

Чимало художньо вартісних творів з’являється з-під пера митців у діаспорі. Однією з найголовніших стає тема викриття


^

Сталінського режиму. Так, про своє заслання на Далекому Сході розповів Іван Багряний У романі «Тигролови». Страшним документом радянської дійсності став і його наступний роман «Сад Гетсиманський». Трагедія українців, зведених у смертельному двобої тоталітарними режимами, — основа повісті Івана Багряного «Огненне коло». Експресіоністична проза представлена романами Тодося Осьмачки «Старший боярин», «План до двору» і «Ротонда душогубців». Вражаючим за своїм реалізмом і психологізмом став роман Володимира Винниченка «Слово за тобою, Сталіне!». Письменник зумів тонко й правдиво відтворити атмосферу страху, безправ’я, духовної задухи в СРСР. Уже після смерті Сталіна і викриття культу особи настає певна лібералізація духовного життя. На II з’їзді радянських письменників у грудні 1954 року Довженко, Рильський і Малишко виступили з критикою концепції «Ідеального героя*, Теорії ^безконфліктності*, закликаючи перенести центр ваги на духовний світ героя, людські переживання, радості й страждання, активніше звертатись до національних традицій, які є цілющими джерелами мистецтва слова.

Хоч письменники і залишалися заручниками системи і змушені були її прославляти, все ж на цій хвилі загального піднесення з’являлись твори з філософсько-аналітичним осмисленням явищ, із сміливим нуртуванням нових ідей. Наприклад, у вірші «Коли помер кривавий Торквемада» Дмитро Павличко Викрив антигуманний тоталітарний режим. Суголосною часові була сатирична комедія Василя Минка «Не називаючи прізвищ», де змальовано бюрократизм, міщанство, духовну убогість чиновництва. Глибокопсихологічна драма Юрія Яновського «Дочка прокурора» порушувала тему виховання дітей, відповідальності батьків за їхні вчинки і долю.

Отже, вже вкотре опинившись на перехресті історії, українська література зазнала тяжких втрат. На початку і в період Великої Вітчизняної війни була помітна деяка лібералізація сталінського режиму, слово митців набирало художньої виразності й ідейної сили. Однак після війни і аж до початку 50-х років історія повторилася знову: піднялася нова хвиля вульгарно-соціологічної критики, репресій проти українських письменників. Щоправда, в цей час набуває сплеску творчість письменників з діаспори — Юрія Клена, Євгена Маланюка, Володимира Винниченка, Уласа Самчука, Івана Багряного Та інших, які правдиво змальовували життя, порушували важливі для розвитку української нації проблеми.

ШШ Словникова Робота. 1. Запам’ятайте термін.

Нарис — жанр художньої прози, що належить до епічної розповідної літератури і є центральним у публіцистиці. Його

Характерні ознаки: оперативний відгук на суспільно важливу подію, документальна основа зображення особи, створення портрета колективу, порушення актуальних моральних, загальнолюдських проблем часу. У нарисах використовуються портрети героїв, розгорнуті мовні характеристики, і домисел і документальність.

2. Хто з українських письменників звертався до жанру нарису в роки війни? З якими нарисами українських митців ви ознайомлені? Складіть подорожній нарис, застосувавши такі тропи: Епітети, Портрет, Опис, Діалог. Доберіть синоніми до слів Дорога, Подорож.

Підсумуйте Прочитане. 1. Якою була доля українських письменників у роки Великої Вітчизняної війни? Хто з українських поетів прочитав свої патріотичні вірші по радіо на початку війни? У чому полягає своєрідність розвитку громадянської лірики часів війни? До яких жанрових різновидів вдавалися тогочасні поети? 2. Схарактеризуйте лірико-романтичну стильову течію в українській поезії 40—50-х років XX століття. Як розвивався жанр поеми? 3. Якими фарбами змальовано війну в оповіданнях письменників? Які проблеми порушив Олександр Довженко у кіноповістях «Україна в огні», «Повість полум’яних літ»? Розкажіть про причини засудження і заборони друкувати в 50-і роки поезії «Любіть Україну» Володимира Сосюри, роману «Жива вода» Юрія Яновського. 4. Що ви дізналися про втрати і здобутки української літератури в роки війни?

•■■■■ «уи - 1. Яким пафосом пройнято поезії «Я утверждаюсь!» Павла Тичини, «Слово про рідну матір» Максима Рильського? Що зумовило велику популярність вірша «Любіть Україну» Володимира Сосюри? 2. Чому в роки війни переважала громадянська лірика? Назвіть приклади. 3. Яке місце відведено вірі, надії, любові в романі «Прапороносці» Олеся Гончара? Як ви розумієте красу вірності героїв твору? Якими ідеями цей твір співзвучний нашому часові? 4. Який внесок І письменників діаспори у справу викриття сталінізму?

Ш Іалізуемо Тмір. 1. Що схвилювало вас у циклі «Україно моя» Андрія ^7 Малишка в контексті творів інших поетів періоду війни? Яка тема та ідея твору? До якого жанрового різновиду лірики віднесете твір «Україно моя»? 2. Як розвивається ліричний сюжет? З якою метою автор звертається до Дніпра-Славутича, Журавлиних Ключів, Шевченкової Кручі, Карпатських Долин? Що символізують образи Тополі, Палаючої Хати, КінСьких Копит, Посвисту Нагайки? 3. У чому виявляється автобіографізм твору? Яку роль відіграють народнопоетичні тропи у циклі? Відповіда-I ючи, використайте картину Сергія ГригорЄва «Рідна мати» (с. 204).

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » «Митець глибокого патріотичного почуття» (Олесь Гончар) - часть 3 . Литературные сочинения!

«Митець глибокого патріотичного почуття» (Олесь Гончар) - часть 3