Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Олександр Кониський

Посильний внесок у розвиток української літератури ХІХ століття зробив Олександр Кониський (1836–1900). Свій слід він залишив у різних видах діяльності, оскільки зарекомендував себе як письменник, публіцист, науковець, громадський діяч. Ще замолоду Кониський зазнав переслідування за писання творів українською мовою: його виключили з Чернігівської гімназії. У роки Кримської війни він відбуває військову службу, після чого мав адвокатську практику у Полтаві та Києві. Чимало сил О. Кониський віддає організації недільних шкіл та створенню для них підручників, домагається введення української мови в школах. 1863 року за поширення «малоросійської пропаганди» Кониський був висланий у Вологду, а згодом у Тотьму. Після заслання через потребу лікувати зір письменник деякий час жив за кордоном, а повернувшись на Україну, нерідко міняв місце проживання, постійно перебуваючи під наглядом поліції. У 1872 році він отримав дозвіл оселитися в Києві, де жив до самої смерті. Кониський був одним з фундаторів Товариства ім. Шевченка у Львові.

Доробок письменника напрочуд багатогранний. Відомо майже півтори сотні псевдонімів, якими він підписував свої виступи у періодиці. Свого часу користувались популярністю окремі вірші Кониського, але більше значення мали його оповідання та повісті. Особливої уваги заслуговує подвижництво О. Кониського у створенні однієї з перших біографій Тараса Шевченка, якій він присвятив останні десять років свого життя.

Слід відзначити, що над біографією Шевченка, знаною під назвою «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя», Кониський працював у Криму. Письменник добре знав і любив наш край. Сюди він переважно приїжджав, щоб поправити здоров’я, але ніколи не сидів без діла. Ось чому дещо з творчої спадщини Кониського тісно пов’язане з Кримом. Найчастіше письменник зупинявся в Алупці, куди, ймовірно, його першим запросив Михайло Коцюбинський. У листі до Василя Лукича від 1 квітня 1896 року Коцюбинський писав: «У нас, в Криму, як вам певно звісно, проживає О. Я. Кониський. Здоров’я його поправилось. Скучно тільки йому в Ялті, от він і наважився переїхати сими днями в Алупку, до нас, чому і я радію вельми, бо так важко на чужині без своїх людей, що й не сказати». Тільки восени 1896 року Кониський залишає Крим і повертається до Києва. У наступні свої приїзди на Кримське побережжя він також обирає місцем свого відпочинку Ялту та її околиці.

Основний прозаїчний доробок письменника увійшов до 4-томника, який він підготував за життя. Видання другого тому під назвою «О. Кониський-Перебендя. Твори» було здійснене в Ялті 1900 року, в друкарні Вахтіна, що є свідченням про друк книг української мовою у нашому місті, за умови дозволу цензури та застосування «общепринятого», тобто російського правопису, на що О. Кониський змушений був погодитись.

У цій книзі опубліковане одне з кращих оповідань Кониського – «Ранком в Алупці», що було написане 1896 року. Вперше воно побачило світ у дебютному виданні журналу «Літературно-науковий вісник» 1898 року під назвою «В тумані (Дійсність і галюцинації)».

Оповідання має ряд жанрових прикмет поезії в прозі. Автор відтворює візію, котру він пережив під час напруженої роботи над біографією Шевченка. Краса природи, гірський ландшафт довкілля Алупки, могутність моря мали неабиякий вплив на відчуття письменника. Та водночас він думав і про «друге море, з берегом, политим слізьми-журбою та тугою многостраждального поета», уявляючи біль Шевченкової душі на засланні. Втомлений працею письменник, щоб повернутись до дійсності та відпочити, кинув свій погляд в далечінь. Його неймовірно загострені відчуття дозволяють по-новому побачити розкішне і напрочуд рухливе морське плесо: «Море гралося барвами, кидалося в очі дівочістю, ніжністю, жартівливим лукавством, здавалось забіякою, що грає у ховалки». Зачарованим поглядом автор охоплює всю панораму Алупки: густі кипариси, що навіюють сум, вежі Воронцовського палацу, мечеть, яка своїм мінаретом хоче сягнути Ай-Петрі, смуги снігу в щілинах гірських вершин, – все це заговорило, ожило, демонструючи гармонію світу, створеного для людей Богом. І раптом на очах автора здійснюється диво: з морського туману з’являється постать. Через мить він впізнає в ній самого Шевченка, який чудом подолав часові бар’єри і опинився перед ним, на веранді алупкінської домівки. Безперечно, Кониський розумів, що це була галюцинація, але уявні образи, наближені до реальних, справили на нього незабутнє враження. Шевченко немов благословив тяжку працю Кониського і разом з тим дав йому можливість побачити світ по-новому.

Отже, у оповіданні О. Кониського маємо перший художній опис Алупки в українській літературі. Особливо мальовниче автор відтворює море, в нього воно – потужна сила, що здатна наснажувати і пестити душу, що вкрай необхідно справжньому митцеві.

Морські пейзажі надихали і поетичну музу Кониського. У Сімеїзі, зокрема, були створені кілька віршів, які увійшли до циклу «З скорбних пісень» (опубліковані після видання поетичної збірки «Порвані струни» у журналі «Літературно-науковий вісник» 1898 року). Свого часу І. Франко, вказавши на суперечності світогляду та діяльності О. Кониського, підкреслив: «Одно тільки не покидало його, не змінялося у нього – почуття обов’язку працювати для України на користь її розвою». Це життєве кредо поет висловив і в таких поетичних рядках:

Під впливом моря чарів могутніх

Росте бажання жить і жить

І під погоду і негоду

Робить на Вкраїну, робить!

І. Запитання для учнів та студентів

1. Які роки в житті і творчості О. Кониського пов’язані з Кримом?

2. У яких жанрах О. Кониський використовує кримські враження?

3. Яка книга О. Кониського була видана в Ялті? Де і коли її надрукували?

4. З яким українським письменником О. Кониський тісно спілкувався в Алупці?

5. Яка незвичайна подія описується письменником в оповіданні «Ранком в Алупці»?

ІІ. Завдання для самостійної роботи

1. Прочитати оповідання О. Кониського «Ранком в Алупці» та визначити його композицію.

2. Які особливості твору О. Кониського «Ранком в Алупці» дають підстави вважати його поезією в прозі?

3. Дати приклади тропів та стилістичних фігур в кримських пейзажах О. Кониського.

4. Визначити, чи наявний прийом паралелізму у кримських віршах «З скорбних пісень» (див. додаток А).

5. Порівняти кримські краєвиди в творчості О. Кониського та Дніпрової Чайки.

6. Які відомості збереглися про друкарню Вахтіна в Ялті?

ІІІ. Тематика рефератів та курсових робіт

1. Проза Олександра Кониського.

2. Робота О. Кониського в Криму над біографією Тараса Шевченка.

Список рекомендованих джерел

1. Кониський Олександр. Оповідання. Повість. Поетичні твори / Олександр Кониський. – К., 1990.

2. Коцюбинський Михайло. Твори в семи томах / Михайло Коцюбинський; Том. 5; Листи (1886–1904). – К., 1974.

3. Кочерга С. О. Південний берег Криму в житті і творчості українських письменників ХІХ ст. / С. О. Кочерга; режим доступу: http://vesna. org. ua/txt/ kochergas/metod. html#

4. Сиваченко М. Є. Олександр Кониський / М. Є. Сиваченко // Олександр Кониський. Оповідання. Повість. Поетичні твори. – К., 1990.

5. Смілянська В. Біограф та його хроніка / В. Смілянська // Олександр Кониський. Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя. – К., 1991.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Олександр Кониський . Литературные сочинения!

Олександр Кониський