Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

В дні свята

Вірш «В дні свята» написаний у травні 1954 року, коли відбувалися всенародні торжества, присвячені знаменній події - 300-річчю возз’єднання України з Росією. Любов до Соціалістичної Вітчизни, прославлення непорушної дружби народів, Комуністичної партії, яка осяяла радянським людям шлях до комунізму,- такі провідні ідейні мотиви вірша «В дні свята». Святкові дні 300-річчя возз’єднання України з Росією поет характеризує як «дні великого, світлого свята», «дні обіймів народів-братів». Уславлюючи Вітчизну, поет знаходить пройняті глибокою любов’ю образи і художні засоби. Вона - «рідна земля, щаслива й багата», велетенський «сад-море», країна вільної праці, радісного братерства народів. Безмежний простір, кипучу діяльність, бурхливий розвиток країни передано у вірші метафорами і символами:

Сочинение полностью »

Рильським під кутом зору єднання братніх народів і їх культур

«Пушкін,- говорить М. Рильський,-живе втілення найблагородніших рис великого російського народу». Розквіт культур народів нашої країни за роки Радянської влади, їх взаемообмін і взаємозбагачення підказали Рильському відповідь на безсмертні рядки Пушкіна: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язьш…»: Я бачив твій портрет у друга-вірменина, Із уст якутових я чув твої слова, І в’є тобі вінок Радянська Україна, В братерській вольності жива. («Пушкіну», 1949). У вірші «Великі друзі» (1952) Рильський образно розкриває те спільне, що єднало Гоголя і Шевченка,- ненависть до темного царства кріпосників, сатиричне зображення дійсності, віра в майбутнє щастя народу:

Сочинение полностью »

Слова про рідну матір

Характерною особливістю «Слова про рідну матір», як ми вже бачили, є ідейно-художнє багатство, різноманітність художніх засобів. Ніжну і глибоку любов до рідної землі поет передає за допомогою слов’янізму благословен, повторюючи його на початку семи строф. Великого ефекту поет досягав майстерним поєднанням різних стилістичних фігур (анафори і риторичних запитань та окликів).
Сочинение полностью »

Поетична творчість Рильського періоду Великої Вітчизняної війни

Поетична творчість Рильського періоду Великої Вітчизняної війни відзначається силою патріотичного почуття, ідейно-тематичним і жанровим багатством. Залишаючись поетом-ліриком, Рильський в цей час широко використовує прийоми поета-трибуна, поета-агітатора, які з’явились у його творчості напередодні війни («Народам світу», «Народам радянської землі»). Виходять книги його віршів - «За рідну землю» (1941), три книги в 1942 році -«Слово про рідну матір», «Світова зоря», «Світла зброя»; «Велика година» (1943), «Неопалима купина» (1944), книга публіцистичних статей російською мовою «Народ бессмертен» {1942) та ін.
Сочинение полностью »

Фридерик Шопен

Фридерик Шопен (1810-1849) -геніальний польський композитор - всю свою творчість присвятив роялю (фортепіано).. Мазурки, полонези, вальси, прелюди Шопена пройняті глибокою любов’ю до природи, музики, народу поневоленої Польщі. Вони відзначаються силою чуття, різноманітністю, високою музичною культурою. Змушений покинути батьківщину після повстання 1831 року, Шопен до кінця життя прожив у Парижі, але думкою і серцем завжди був з рідним народом. Він заповів, щоб його серце було поховане у Варшаві. Мати композитора перевезла серце свого великого сина у Варшаву і поховала в костьолі Святого Хреста. В дні фашистської окупації патріоти Польщі берегли його як національну святиню. 1945 року серце Шопена знову замуроване в одній із колон костьолу Святого Хреста.
Сочинение полностью »

Образ геніального композитора

Максим Рильський мав дар музиканта, добре грав на фортепіано. Ще в юності поет захопився театром і музикою, і це захоплення залишилося в нього на все життя. Під час навчання в гімназії Рильський деякий час жив на квартирі у М. Лисенка, де навчився розуміти музику, відчув на собі її могутню силу. В молоді роки поет захоплювався співом Миколи Микиші, слухав знаменитого кобзаря Михайла Кравченка, а пізніше всіляко підтримував народних співціїв-кобзарів Єгора Мовчана, Федора Куш-нерика, дбав про відродження кобзарства на Україні, про музичну освіту народу. Реальні події зображує Любов Забашта:

Сочинение полностью »

Детское чтение для сердца и разума

Во второй половине XIX века детская и юношеская литература достигает невиданного прежде расцвета. В европейских странах и в США появляется огромное количество произведений, разнообразных по тематике, жанрам, идейно-художественной направленности и национальному колориту. Фонд детской классики непрерывно пополняется. Десятки книг, написанных в этот период, и поныне остаются в сокровищнице детского чтения.
Сочинение полностью »