Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

«Патент на одержання зрілості української прози» (Павло Тичина) - часть 3

И

Мистецька Скарбниця. Розгляньте картину Миколи Самокиша «Хто за що бореться. 1920-ті» (с. 111). Доведіть, що на ній змальовано події громадянської війни. Детально опишіть центральний фрагмент картини. Чи може це художнє полотно слугувати ілюстрацією до новели Яновського «Подвійне коло»? Доберіть із тексту цитату, яка найбільш І влучно передає зміст картини Миколи Самокиша.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Голобородько Я. Зодчий прози. Романний світогляд Юрія Яновського // Українська мова та література. — 2005. — № 33.

Костюк Г. Лицар культури нації // Українське слово: Хрестом. укр. літ. та літ. критики XX ст. і У 3 кн. — К., 1994. — Кн. 2.

Лавріненко Ю. Юрій Яновський // Розстріляне відродження: Антологія 1917—1933 рр. — К., 2002.

Харч у к Р. Талант і його одержавлення (Юрій Яновський) // Самототожність письменника. — К., 1999.

Цалик С, Селігей П. Іронічний вершник Юрій Яновський// Українська мова та література. — 2005. — № 21—23.

А Еревірте Себе.

І. Виберіть Один Правильний Варіант Відповіді:

1. Юрій Яновський народився на: а) Кіровоградщині; б) Полтавщині;

І в) Одещині; г) Херсонщині.

2. Яновський навчався у: а) педінституті; б) медуніверситеті;

В) політехнічному інституті; г) сільськогосподарському технікумі.

3. Перша збірка оповідань Яновського мала назву: а) «Мамутові бивні»; б) «Земля батьків»; в) «Кров землі»; г) «Київські оповідання».

4. Роман «Вершники» за жанром — це: а) роман-утопія; б) роман у новелах; в) роман-епопея; г) роман-спогад.

5. У «Вершниках» така кількість новел: а) 7; б) 10; в) 8; г) 12.

6. У новелі «Дитинство» описано дитячі роки персонажа: а) Мусія

Половця; б) Чубенка; в) Шведа; г) Данила Чабана.

7. Відкриває роман «Вершники» новела: а) «Шаланда в морі»; б) «Лист у вічність»; в) «Подвійне коло»; г) «Дитинство».

8. На чолі сім’ї, мов «скеля В Шторм», Стояв персонаж новели «Подвійне коло»: а) Марія Половчиха; б) Мусій Половець; в) Оверко Половець;

Г) Іван Половець.

9. Слова «Рід Це Основа, А Найперше Держава, А Коли Ти На Державу

важиш
, Тоді Рід Хай Плаче, Тоді Брат Брата Зарубає» Належать

персонажеві: а) Мусію; б) Андрію; в) Оверкові; г) Панасу.

10. «Голосила Вона Мовчки» Це художній засіб: а) оксиморон;

б) метафора; в) метонімія; г) інверсія.

//. Виберіть Два Чи Більше Правильних Варіантів Відповідей:

1. Яновський входив до спілки: а) «Гарт»; б) ВАПЛІТЕ; в) «Аспанфут»; г) «Плуг»; ґ) «Пролітфронт».

2. Тема братовбивства постає утворах: а) поемі Володимира Сосюри «Каїн»; б) оповіданні Миколи Хвильового «Мати»; в) новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)»; г) романі Юрія Яновського «Вершники»; ґ) новелі Григорія Косинки «В житах».

3. Вкажіть твори, у яких провідною є ідея самопожертви заради блага інших: а) «Кіт у чоботях» Миколи Хвильового; б) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, в) «В житах» Григорія Косинки; г) «Лист у вічність» Юрія Яновського; ґ) «Шаланда в морі» Юрія Яновського.

4. Ознаками неоромантизму є: а) змалювання реал ій життя; б) піднесеність героїв над буднями; в) поетизація життєлюбства; г) наявність екзотики; ґ) увага до соціальних проблем.

///. Письмово Доведіть Або Спростуйте Одну З Тез:

А) Тому роду не буде переводу, в котр*ому браття милують згоду» (Юрій Яновський); Б) «Війна — утвердження гуманізму через людиновбивства» (Олесь Воля); В) «Де лад, там і скарб» (Українське ПрислівЯ).


Укр. літ.. 11 кл.. Рівень гтанд. Акад.

1918 року він написав оповідання «Добрий Бог», «Гайдамака» і «Пророк», а два наступні — «Ваня» і «Старець» — були опубліковані 1919 року в катеринославському журналі «Січ». Перша збірка оповідань «Твори. Т. 1» (1920) принесла молодому прозаїкові заслужену славу. Назва дещо претензійна, адже тільки твори класиків виходять багатотомними виданнями. Та вона виявилася пророчою: Підмогильному судилося стати класиком новітньої української літератури.

З 1918 року Валер’ян Підмогильний навчався в Катеринославському університеті спочатку на математичному, згодом — правничому факультетах, але через громадянську війну й матеріальні нестатки декілька разів переривав навчання, так і не здобувши вищої освіти. Однак, працюючи вчителем у рідних краях, а з 1921 року у Ворзелі під Києвом, він весь свій вільний час присвячував самоосвіті: досконало опанував французьку, німецьку, англійську мови, студіював західноєвропейські літератури, перекладав, цікавився новітньою філософією та психологією. У цей період він написав повість «Остап Шаптала» (1921), цикл «Повстанці», що був опублікований в еміграційному журналі «Нова Україна» (1923), який у Берліні видавав Володимир Винниченко, Окремою книжкою вийшли оповідання «В епідемічному бараці» (Лейпциг, 1922). Це був виклик більшовицькій владі, яка починала переслідувати незалежне українське слово. Зарубіжна преса високо оцінила твори молодого митця, відзначивши його талант і самобутню манеру письма.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » «Патент на одержання зрілості української прози» (Павло Тичина) - часть 3 . Литературные сочинения!

«Патент на одержання зрілості української прози» (Павло Тичина) - часть 3