Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Павло Тичина (1891—1967) - часть 3

Радянська влада, змусивши визначного поета писати тенденційні вірші на «злобу дня*, Спрямувавши творчість Павла Тичини у потрібний ідеологічний формат, щедро обдаровувала і преміями та орденами. Причини трагедії генія в умовах тоталітаризму висвітлив Василь Стус У праці «Феномен доби. Сходження на Голгофу слави*. Він розкрив об’єктивні і суб’єктивні чинники знеособлення таланту митця: гірка реальність буття народу в умовах тоталітарного режиму, особливості характеру поета, людини мрійливої, ніжної, беззахисної, яка творила
Павло Тичина. Малюнок Олександра Довженка

В умовах духовної неволі. Драматизм долі Тичини полягав у тому, що його «репресували* Визнанням. «Покара славою Одна з найновіших і найефективніших форм боротьби з мистецтвом*, — писав Василь Стус. Отож потрібно історично правдиво висвітлювати і постать Павла Тичини, і його долю, характерну для покоління митців, які жили в умовах антилю-дяного режиму, об’єктивно оцінювати його творчий доробок, вдумливо вивчати художньо досконалі поезії, пройняті гуманістичним пафосом, життєствердженням. Адже спадщина митця — безсмертна і посідає видатне місце у світовому письменстві.

Помер Павло Григорович 16 вересня 1967 року, похований на Байковому кладовищі в Києві.

/^ Підсумуйте Прочитане. 1. Схарактеризуйте родинне оточення і ІрВ Його роль у становленні творчої особистості Павла Тичини. 2. Чим були прикметні роки навчання майбутнього поета в Чернігівській духовній семінарії? Який вплив на формування молодого поета мав Михайло Коцюбинський? 3. Розкажіть про роль музики в житті й творчості митця. 4. Якою бачив Павло Григорович революцію та громадянську війну в Україні? 5. Окресліть етапи творчості поета. 6. Якою була участь поета в символістському мистецькому русі? 7. Що ви знаєте про театральну. фольклорну діяльність Тичини? Яке значення для Тичини мала його гастрольна концертна мандрівка Правобережною Україною? 8. Назвіть збірки раннього періоду творчості Тичини. У чому виявляється їх модерністський характер? 9. Які твори поет написав у роки війни? = 10. У чому полягав драматизм творчої особистості поета?

^

Робота В Парах. Простежте злети і падіння Тичини, зумовлені часом. Як ви оцінюєте складний шлях шукань митця? Що у вас викликає захоплення, а що — болісні роздуми над долею митця в антигуманному суспільстві?

Поміркуйте. 1. Знайдіть у статті усні портрети поета. Порівняйте їх із фотографіями Павла Тичини та з малюнком Олександра Довженка. Зробіть висновки. 2. Які риси характеру Тичини вам найбільше імпонують? 3. Яке значення для формування світогляду митця мала філософія Григорія Сковороди! Чому перші збірки принесли поетові визнання у світі? Наведіть висловлювання літературних критиків про лірику митця. 4. За яким критерієм слід оцінювати долю геніального митця?

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Павло Тичина (1891—1967) - часть 3 . Литературные сочинения!

Павло Тичина (1891—1967) - часть 3