Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 1

Так уже склалося, що в центрі шаленої боротьби літературних угрупувань свого часу, у самому вирі різних думок, поглядів, опинився Микола Хвильовий, який своїми памфлетами не так угамовував пристрасті, як розпалював їх.

Статті й памфлети М. Хвильового були спрямовані проти масовізму і «червоної просвіти», що культивувалися організацією «Плуг» на чолі з С Пилипенком, проти хуторянської обмеженості та провінційності української літератури, сліпого наслідування нею російської літератури, засилля в ній графоманства і ремісництва у вигляді агіток. Саме М. Хвильовий категорично поставив питання «Європа чи просвіта?», маючи на увазі рішучий поворот рідної літератури на самостійний, вільний від будь-яких зовнішніх втручань і тиску, виеокопрофесійний шлях розвитку, її орієнтацію на «психологічну Європу», тобто найкращі здобутки європейського мистецтва. У розпалі літера-турної дискусії з’являються і цикли памфлетів Миколи Хвильового «Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писариз-му» та стаття «Україна чи Малоросія?» (написана 1926р. стаття була заборонена і стала відомою читачеві лише в 1990 р.), в яких розкривалася, глибоко аргументувалася суть проголошених ним гасел орієнтації на «психологічну Європу», «геть від Москви», «романтики вітаїзму», «азіатського ренесансу». Стиль М. Хви-льового-памфлетиста досить своєрідний, він і тут зостається неповторним художником.

Своїми памфлетами М. Хвильовий висловив значною мірою позиції всієї творчої інтелігенції. Його стаття «Про «сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян» (1925), була вагомим аргументом у знаменитій літературній дискусії 1925 — 1928 pp. Водночас ця публікація розкрила ще одну грань блискучого таланту М. Хвильового — таланту незрівнянного памфлетиста, пристрасного полеміста. Впродовж 1925 — 1926 pp. з’явилася ще низка памфлетів, об’єднаних у цикли «Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писаризму». Написаний 1926p. памфлет «Україна чи Малоросія?» був заборонений і став відомим читачеві лише 1990p.

Він виступає проти засилля сумнозвісного масовізму, профанації мистецтва, зведення його до ролі ідеологічного обслуговування партійної й державної політики. Автор порушує питання про орієнтацію української культури: Європа чи Просвіта? Коли поняття просвіти уособлює тут усе відстале, епігонське, Європу М. Хвильовий трактує не як географічну, а як психологічну категорію. «Це — Європа грандіозної цивілізації, Європа — Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса», це — «психологічна категорія, яка виганяє людськість із «Просвіти» на великий тракт прогресу». Антитезою до цієї європейської культури, фаустівського типу людини як уособлення творчого начала, вічної жадоби пізнання й оновлення життя виступає у Хвильового «культурний епігонізм», примітивізм гаркун-задунайських. Плекаючи надії на розквіт українського мистецтва, навіть на месіанську роль своєї молодої нації, письменник насамперед наголошує на необхідності позбутися віковічного назадництва, залежності від «російського диригента».

У своїх «Листах до літературної молоді», у статтях і памфлетах Микола Хвильовий гаряче обстоював ідею майбутнього відродження національного мистецтва, виступив проти «масовізму» в літературі, вважаючи, що мистецтво творить не армія робкорів та робітфаківців, а інтелектуально розвинена особистість, творча індивідуальність. З цією метою Микола Хвильовий разом з однодумцями створює літературну організацію ВАПЛІТЕ.

ХХ ст.

1. Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

2. Українська література наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку.

3. Художні стилі в українській літературі початку ХХ ст.

4. Психологічний реалізм в українській літературі ХХ ст.

5. Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

6. Розвиток модерністського дискурсу в українській літературі на початку ХХ ст.

7. Імпресіонізм/експресіонізм в українській літературі ХХ ст.

8. Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

9. Символізм в українській поезії ХХ ст.

10. Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

11. Назвіть основні літературні угруповання 20-х рр.

12. Схарактеризуйте революційний романтизм як літературну течію.

13. Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі.

14. Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

15. Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

16. Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

17. «Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

18. Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

19. Шістдесятництво як літературне явище.

20. Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

21. Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури.

22. Характерні особливості поезії 80-х рр.

23. Епатаж кінця 80- х – Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література.

24. Українська література 90-х рр.

25. Розвиток української прози у другій половині ХХ ст.

26. Літературний процес 70-х рр. Самвидав.

27. Проза української діаспори.

28. Київська школа поетів як літературне явище.

29. Характеристика творчості представників літературного угруповання «Ланка» (за вибором студента).

30. Нью-Йоркська група поетів як літературне явище.

31. Психологічна проза у творчості В. Підмогильного.

32. Літературна дискусія 1925-1927 рр.

33. «Празька школа поетів».

34. Творчість В. Домонтовича.

35. Драматургія М. Куліша.

36. «Романтика вітаїзму» М. Хвильового.

37. Жанр кіноповісті у творчості О. Довженка.

38. Літературна діяльність В. Винниченка.

39. Революційна романтика в творах Ю. Яновського.

40. Публіцистична та літературна діяльність І. Багряного.

41. Характеристика творчості В. Барки.

42. Творчість У. Самчука.

43. Схарактеризуйте творчість українських «неокласиків».

44. Назвіть футуристичні літературні угруповання та їхніх представників.

45. Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового.

46. Схарактеризуйте особливості творчості представників «вістниківської квадриги».

47. Визначте провідні мотиви поетичної творчості Є. Маланюка.

48. Новелістика Григора Тютюнника.

49. Стилістика постмодерну в творчості Ю. Іздрика.

50. Історичний роман П. Загребельного.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 1 . Литературные сочинения!

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 1