Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 2

51. Проза Валерія Шевчука.

52. Постать В. Стуса.

53. Поетичний світ І. Калинця.

54. Творчість Ю. Андруховича.

55. О. Забужко як письменниця.

56. «ЛуГоСад» як літературне явище.

57. «Червона фіра» як літературне явище.

58. «Нова дегенерація» як літературне явище.

59. Жіноча поезія у творчості поетичного об’єднання «Нечувані» (І. Старовойт, О. Галета, М. Савка, М. Кіяновська – характерні мотиви творчості).

60. Літературний образ сучасного українського митця (за прозовими творами Ю. Андруховича та С. Пиркало).

ХІ – ХІХ ст.

61. Українська література наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.: характерні риси розвитку.

62. Класицизм в українській літературі поч. ХІХ ст.

63. Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

64. Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

65. Періодизація творчості Т. Г.Шевченка.

66. Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм.

67. Український «театр корифеїв».

68. Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ ст.

69. Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХІХ ст.

70. Імпресіонізм/експресіонізм в українській літературі ХІХ ст.

71. Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу.

72. Перекладна література Київської Русі.

73. Оригінальна література Київської Русі.

74. Літописи як літературний жанр.

75. Релігійні жанри в літературі Київської Русі.

76. Дидактична література Київської Русі.

77. Елементи синкретизму в обрядовій поезії. Обрядова поезія календарного циклу та родинно-обрядова поезія.

78. Поняття про народну драму. Форми народного драматичного дійства.

79. Жанрові різновиди казкового епосу.

80. Український героїчний епос: мотиви, жанрові форми українського героїчного епосу: билини, думи, козацький епос. Історична пісня як жанр давньої літератури.

81. Загальна характеристика полемічної літератури. Жанри полемічної літератури. Особливості стилю. Творчість І. Вишенського.

82. Бароко в давній українській літературі. Поезія І. Величковського.

83. Розвиток драматургії в давній українській літературі.

84. Козацькі літописи. Козацький героїчний епос.

85. Літературна діяльність Ф. Прокоповича.

86. Творчість мандрівних дяків.

87. Шкільна драма як літературне явище. Поняття про історичну драму, вертепну драму, інтермедію.

88. Силабічна система віршування в давній українській літературі.

89. Творчість Г. Сковороди.

90. Філософські погляди Г. Сковороди.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 2 . Литературные сочинения!

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового - часть 2