Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Система вправ для навчання діалогічного мовлення

До системи вправ для навчання ДМ включаютьпя 4 групи вправ:

 

І група - вправи для навчання «реплікування».

 

П група - вправи на засвоєння ДЄ різних видів.

 

III група - вправи на створення мікродіалогів

 

IV група - вправи на створення діалогів різних функціональних типів.

 

І група вправ

 

Мета вправ І групи - навчити учнів швидко й адекватно реагувати на подану вчителем репліку. До І групи входять умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні вправи - на імітацію, підстановку, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації. Типові режими роботи вчителя та учнів у процесі виконання вправ цієї групи: учитель - клас\клас - учитель; учитель - учень1, учитель - учень2 і т. д. Наприклад. Тема „Дозвілля», підтема „Театр»

 

Учитель: Я театрал і цікавлюсь різними театральними жанрами і різними напрямами в музиці. Я скажу вам, чим саме я цікавлюсь. Скажіть, що ви цікавитесь тими самими жанрами, що й я.

 

T: I;m interested in opera and ballet.

 

P: I;m interested in opera and ballet too.

 

II група вправ. Мета 2 групи вправ - навчити учнів самостійно вживати різні види ДЄ. До 2 групи включаються умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні вправи на обмін репліками. Основний режим роботи - „учень1 - учень, тобто робота учнів в парах.

 

Учитель: До нашої школи приїхали гості - ваші ровесники з Великобританії. Ви хочете скласти для них культурну програму. Скажіть своєму іноземному гостю, чим цікавитеся ви, а він\вона повідомить про свої уподобання.

 

P1: I;m interested in variety show.

 

P2 (a foreign guest): I;m interested in folk music.

 

ІП група вправ. Мета вправ III групи - навчити учнів об;єднувати засвоєні ними ДЄ у мікродіалоги. До 3 групи входять комунікативні рецептивно-продуктивні вправи нижчого рівня, які допускають використання штучно створених вербальних опор. Є три види таких опор: мікродіалог - підстановча таблиця, структурно - мовленнєва схема мікродіалогу та його функіональна схема. Опори допомагають учням долати труднощі, що виникають у процесі поєднання ДЄ.

 

Доцільно перед виконанням вправ цієї групи дати послухати учням мікродіалоги-зразки.

 

IV група вправ. Мета 4 групи вправ - навчити учнів створювати власні діалоги різних функціональних типів. Вправи 4 групи комунікативні рецептивно-продуктивні. При виконанні вправ цієї групи допускаються лише природні опори - театральні\концертні афіші, розклади руху потягів, план-схеми міст, географічні карти, слайди, малюнки тощо.

 

У навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий - навички реплікування; перши - уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий - вміння будувати мікродіалогди з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій - вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.

 

 

 

 

Система вправ для навчання монологічного мовлення

 

Згідно з трьома етапами формування умінь монологічного мовлення виділяють три групи вправ:

 

Мета вправ 1 групи - навчити учнів об? єднувати засвоєні раніше ЗМ рівня фрази у висловлювання понадфразового рівня. Це вправи на приєднання, коли продукована учнем фраза приєднується до фрази, висловленої вчителем, а також вправи на об? єднання структурно однотипних і різнотипних ЗМ.

 

Вони виконуються в режимах „учитель-учень», „фонограма - учень», „учень-клас». Наприклад: тема „Школа» (підтема „Класна кімната»), 5 клас. Завдання: Діти, давайте опишемо з вами наш кабінет іноземної мови, я почну а ви допомагайте мені.

 

T: Our English study-room is large and light.

 

P1: There are three windows in the study - room.

 

P2: The window are large. Etc.

 

Мета вправ 2 групи - навчити учнів будувати висловлювання понадфразового рівня. Допускається використання різних опор. Режими роботи: „учень - клас», „учень - група учнів», „учень - учень».

 

У вправах 2 групи мовлення учнів спрямовується та мотивується комунікативним завданням. Для слабших учнів пропонуються різні опори, які поступово усуваються. Опори:

 

Підстановча таблиця, з кожної частини якої учень вибирає мовленнєві одиниці згідно з навчально-мовленнєвою ситуацією.

 

Наприклад: Тема „Зовнішність», 5 клас

 

Завдання: опиши зовнішність одного із членів своєї родини.

 

Mother

 

Grandmother

 

Grandfather

 

Brother

 

Sister Father

 

Mother

 

Brother

 

Sister Tall

 

Short

 

Strong

 

У цій вправі використовується повна вербальна опора. Окрім повних вербальних опор існують неповні вербальні опори.

 

У багатьох випадках, зокрема при оволодінні монологом-описом, доцільно використовувати змішані вербально-зображальні опори. Це може бути, наприклад, план квартири з назвами кімнат, план школи з позначенням кабінетів, схематичний план частини міста тощо.

 

Зображальними опорами на цьому етапі навчання монологічного мовлення можуть бути окремі малюнки, слайди тощо.

 

Мета вправ 3 групи навчити учнів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних функц-смислових типів мовлення в обсязі, який передбачений програмою для певного класу. Вправи III групи складаються з комунікативного завдання вчителя та висловлювання учня.

 

Комунікативне завдання мотивує висловлювання учня, спонукає його до участі в мовленнєвій іншомовній діяльності та визначає межі висловлювання. При виконанні вправ III групи опори, як правило, не використовуються.

 

Усі вправи мають відповідати певним вимогам: бути посиль­ними за обсягом; залучати різні види пам;яті, сприймання і мислення; бути цілеспрямованими і вмотивованими; активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів.

 

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Система вправ для навчання діалогічного мовлення . Литературные сочинения!

Система вправ для навчання діалогічного мовлення