Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Сонячний кларнетизм Павла Тичини - часть 4

Ежен Делакруа. Свобода на барикадах. 1850

Поетичного епосу і зображено перемогу національно-визвольної боротьби. Ритм та внутрішня рима є важливим складником всебічної конкретизації почуттів і настроїв героїв.

Робота В Парах. 1. Які роздуми викликає у вас поезія «Одчиняйте две-’ рі»? Яка її тема та ідея? Чому революцію змальовано в образі нареченої? З’ясуйте роль контрастів у розгортанні ліричного сюжету вірша. Що символізує образ Голубої Блакиті? Прокоментуйте пуант вірша: «Одчинились Двері Горобина Ніч! / Одчинились Двері / Всі Шляхи В Крові!» У чому полягає пафос твору? Опишіть картину Ежена Делакруа «Свобода на барикадах». Кого зображено у центрі полотна? Якою постає революція у вірші Тичини? Що спільного між образом революції у вірші й на картині? 2. Які роздуми викликає вірш «Пам’яті тридцяти»? До якого жанрового різновиду лірики він належить? Що лягло в основу ліричних переживань поета? Коли і де відбувалися згадані у вірші події? Що вам відомо про історичні обставини цих подій? Які художні засоби використав митець, оспівуючи подвиг юних героїв? У чому виявляється дієвий гуманізм Тичини? Яким він бачить шлях України у своєму поступі? Яка патріотична ідея утверджується у вірші? Чим повчальна ця поезія?

В Мистецька Скарбниця 1. Прослухайте записи пісень «Балада про Щ Крути» Павла Дворського, «Кленова балада» Анатолія Матвійчука (у виконанні Оксани Білозір), «Остання станція — Крути» Володимира Демченка Якими мотивами ці пісні співзвучні з поезією «Пам’яті тридцяти» Тичини? У чому полягає загальнолюдський пафос цих творів?

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Сонячний кларнетизм Павла Тичини - часть 4 . Литературные сочинения!

Сонячний кларнетизм Павла Тичини - часть 4