Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Тема. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько)

Питання для опрацювання

1. Явище філософського детективу у творчому доробку Є. Кононенко. Детективний роман «Імітація» Є. Кононенко. Філософське переосмислення поняття «імітації», комплексність дослідження цього поняття авторкою, ознаки сучасного детективу в творі.

2. Містична проза В. Шкляра. Роман «Ключ», ознаки детективного жанру. Наскрізна містичність твору. Символізм назви роману.

3. Ознаки сучасного психологічного детективу в романі І. Роздобудько «Пастка для жар-птиці». Проблематика твору, система образів, своєрідність композиції й розкриття сюжетних ліній роману.

4. Психологічний детектив І. Роздобудько «Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя» як комплексне дослідження психології людини. Маргінальне як об’єкт дослідження в романі. Специфіка розкриття образу головної героїні в творі.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

Виписати із тлумачного словника визначення поняття «імітація». а з роману «Імітація» Є. Кононенко цитати, що стосуються осмислення авторкою цього поняття. Проаналізувати полісимволічність назви роману «Ключ» В. Шкляра (письмово), розкрити символіку імен, з’ясувати жанрову своєрідність твору. Простежити зміну образу головної героїні у двох хронологічних життєвих періодах (за романом «Пастка для жар-птиці» І. Роздобудько), виписати цитати. Проаналізувати особливість реалізації дихотомії «типове – маргінальне» в межах твору «Дванадцять…» І. Роздобудько (письмово).

Рекомендована література

1. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.

2. Брайко О. Екзистенцій ні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко) // СіЧ. – 2003. – № 2.

3. Кононенко Є. Імітація чи метафора? // Дзеркало тижня. – 2002. – № 48.

4. Ульяненко О. Процес імітації // http://www. review. kiev. ua/arcr. shtm? id=014

5.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Тема. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько) . Литературные сочинения!

Тема. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько)