Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Тема Сучасна українська фантастика

Питання для опрацювання

1. Роман В. Кожелянка «Тероріум» як викривальний твір-пародія на сучасну дійсність. Ознаки постмодерної літератури. Функція фантастичного в романі. Проблеми, підняті в творі.

2. Повість Ю. Винничука «Ласкаво просимо у Щуроград». Ознаки прози дев’яностівців, проблематика твору, наскрізна інтертекстуальність. Ознаки фантастики у межах повісті. Питання жанрової своєрідності твору.

3. Інтертекстуальність та етнографічний міфологізм як наскрізні ознаки збірки малої прози братів Капранових «Кобзар 2000». Своєрідність композиції й системи образів. Проблематика оповідань.

4. Марина та Сергій Дяченки – кращі фантасти Європи. Особливості творчої манери подружжя. Особливості українського фентезі в романі Марини та Сергія Дяченків «Ритуал». Жанрово-стилістичне оформлення твору, реалізація дихотомії «добро – зло».

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

1. Проаналізувати поєднання фантастики з іншими жанрово-стилістичними різновидами літератури в повісті «Ласкаво просимо в Щуроград» Ю. Винничука та романі «Тероріум» В. Кожелянка (письмово).

2. Довести інтертекстуальність збірки малої фантастичної прози братів Капранових «Кобзар 2000» (виписати ознаки алюзійності, еклектизму, колажності). Визначити і проаналізувати проблематику творів (письмово) .

3. Розкрити етнічні ознаки збірки «Кобзар 2000», виписати назви усіх фантастичних постатей – персонажів оповідань, поділивши їх на позитивних і негативних.

4. Виписати ознаки фентезі, притаманні роману «Ритуал».

Рекомендована література

1. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.

2. Кучерявий Ю. Містифікації Ю. Винничука // http:// www. zik. com. ua

3. Винничук Ю. Кохання, потяг, до самогубства, кохання і кохання! Дзеркало тижня. – 2005. – № 40

4. Батурін С. Про українське фентезі й українізацію української літератури // http://www. artvertep. dp. ua

5. Крип’якевич І. Український світогляд. – Львів, 2001. – 266 с.

6. Олейник В. К. Жанр фэнтези в литературе ХХ века // http://www. kulichki. com

7. Фантастика // http://www. wikipedia. org

8. www. kobzar. com. ua – САЙТ БРАТІВ КАПРАНОВИХ

9. Черкасова Л. Джерела української релігійної свідомості // http://www. myslenedrevo. com. ua

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Тема Сучасна українська фантастика . Литературные сочинения!

Тема Сучасна українська фантастика