Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Тема. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу

Питання для опрацювання

Альтеративна молодіжна проза як новітнє явище в українській літературі: представники та проблематика, розроблювана ними в художній творчості. Любко Дереш – майстер молодіжної психологічно-фантастичної прози. Роман «Трохи пітьми» Любка Дереша – суспільно-психологічна художня розвідка. Дослідження автором проблеми суїциду – причин і наслідків цього явища в суспільстві й житті особистості. Питання автора-оповідача в романі. Система образів твору. Роман «Поклоніння ящірці». Мотиви, актуальні для світу підлітків. Глибоке проникнення в атмосферу дитячості. Романтичне змалювання Карпат. Мовна палітра твору. Особливості молодіжної прози Наталки Сняданко. Роман «Колекція пристрастей» – поєднання ознак жіночого й молодіжного письма в межах твору.

5. Жанрове й тематичне багатство прози А. Кокотюхи. Роман «Зоопарк, абр діти до 16». Своєрідність зображення автором образу молоді «межової епохи», специфіка характеротворення в романі, психологія підлітка на сторінках роману.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

Детально проаналізуйте світоглядні орієнтири й особливості психологічного світу одного із героїв роману «Трохи пітьми» Любка Дереша, залучаючи цитати (письмово). Здійсніть проблемний аналіз роману «Поклоніння ящірці». Проаналізувати проблеми, підняті Н. Сняданко в романі «Колекція пристрастей», коментуючи уривками із тексту твору. Укласти цитатну характеристику одного з героїв роману «Зоопарк, або діти до 16» А. Кокотюхи (письмово).

Рекомендована література

Баран Є. Діти Кетаміну // www. liakcent. com Свято Р. Про новітню «чоловічу» прозу, або Де схований культ Любка Дереша // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 146. – Вклейка «Література плюс». – № 6. Любко Дереш // http://uk. wikipedia. org Любко Дереш. Культ. // http://www. ukrcenter. com Любко Дереш. Трохи пітьми //http://fmm51.narod. ru Дереш Л. Ті, хто називає мене вундеркіндом, за базар відповідатимуть! // Дзеркало тижня. – 2005. – № 46. – 26 листопада – 2 грудня, або //Http://www. zn. kiev. ua Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 20008. – 248 с.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Тема. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу . Литературные сочинения!

Тема. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу