Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Тема. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича

Питання для опрацювання

1. Юрій Андрухович – найпомітніша постать постмодерного дискурсу.

2. Широкі дискусії навколо роману «Рекреації» (1992). Смисл назви твору. Особливості постмодерного наративу письменника, інтертекстуальне поле твору, карнавалізація, перетворення героя з атрибутами постколоніальної дійсності. Система образів, амбівалентність характеристик, гра з читачем. Сюжетна канва роману.

3. Роман «Московіада»:

3.1 Жанрова своєрідність твору, мозаїко-карнавальна композиція.

3.2 Проблематика твору. Антитоталітарний підтекст роману.

3.3 Образна палітра; колоритні постаті роману «Московіада».

3.4 Оповідач – текст – читач.

3.5 Мовна палітра твору. Ремінісценції, інтертекстуальні перегуки. Роль власних поетичних текстів із циклу «Листи в Україну». Химерне поєднання і переплетення стилів, наскрізний нігілізм і символізм.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

1. Повторити літературознавчі терміни: Дискурс, модернізм, постмодернізм, гра, кіч, карнавалізація, менніпея, поп-культура.

2. Укласти цитатну характеристику одного з героїв повісті «Рекреації» (Письмово)

3. Виділити основні ознаки постмодерної літератури, притаманні роману «Московіада» (у формі Тез).

Рекомендована література

1. Москалець. К. Людина на крижині. – К., 2005.

2. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К., 2003.

3. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008. – С.127-153.

4. Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей? // Дивослово. – 2006. № 12. – С.27-32.

5. Роман «Московіада» Ю. Андруховича як зразок постмодернізму // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. - № 2. – С.14-17.

6. http://ukrlib. com. ua

7. http://uk. wikipedia. org

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Тема. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича . Литературные сочинения!

Тема. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича