Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

«Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 2

Олександр

Рів Івана Бе-

Вимір,

Етюди, по-

Демократії

Блок, Сте-

Резовського,

Трактування

Езії в прозі,

Совість,

Фан Мал-

Миколи

Людини Як

Веснянки,

Демократії

Ларме, Поль

Леонтови-

Божествен-

Колискові,

Вість!»

Верлен,

Ча, Кирила

Но одухотво-

Казки, опо-

Артюр Рем-

Стеценка;

Реної приро-

Відання

Бо, Томас

Живописців

Ди, пантеїзм,

Стернз

Михайла Жу-

Вітаїстичну

Еліот

Ка, Миколи Бурачека

Концепцію життя.

£

Підсумуйте Прочитане. 1. Назвіть твори Тичини, присвячені темі кохання. На чиї поетичні традиції він спирався в інтимній поезії? Наведіть приклади. 2. Який душевний стан ліричного героя відтворено у вірші «О панно Інно…»? Чим він зумовлений? Який основний мотив вірша? Як його розвинув Михайло Жук У панно «Біле і чорне» (с. 41)?

Аналізуємо Твір 1. Що збентежило вас у поезії «О панно Інно…»? 2. Як 1 розгортається ліричний сюжет твору? В якому стані перебуває герой?

3. Яку художню функцію відіграє антитеза, прийом психологічного роздвоєння свідомості персонажа? 4. У чому полягає своєрідність композиції вірша? 5.3 якою метою застосовано часово-просторові зміщення подій? 6. Продемонструйте на прикладах, як майстерно поет поєднав кольорові образи з музичним їх звучанням. 7. Які рядки є кульмінацією ліричного сюжету? 8. З’ясуйте виражальну роль засобів звукопису, повторів, живописних асоціацій. 9. Схарактеризуйте образи Інни та її сестри. 10. Доберіть поетичні рядки, якими можна підписати панно Михайла Жука «Біле і чорне». Що символізують ці два кольори на панно? Чиї образи уособлюють білий і чорний ангели?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Клочек Г. «Душа моя сонця намріяла»: Поетика «Сонячних кларнетів» Павла Тичини. — К., 1986.

Ольшевський І. Павло Тичина. Таїна життя і творчості. — Луцьк, 2005.

.4 Перевірте Себе.

! /. Виберіть Один Правильний Варіант Відповіді.

1. Перша збірка поезій Павла Тичини має назву: а) «Замість сонетів і октав»; б) «Вітер з України»; в) «Сонячні кларнети»; г) «Плуг».

2. Кларнетизм Тичини уперше виявився у збірці: а) «Чернігів»; б) «Плуг»; в) «Сонячні кларнети»; г) «І рости, і діяти».

3. «Горобина Ніч! / Одчинились Двері - Всі Шляхи В Крові1.» Це рядки з вірша Тичини: а) «Там тополі у полі»; б) «Дума про трьох вітрів»; в) «Одчиняйте двері»; г) «Квітчастий луг».

4. «Я Твій», - Десь Чують Дідугани. /А СоловЇ!.. / Та Ви Вже Знаєте, Як сплять Гаї!» Це рядки з поезії: а) «Пастелі»; б) «Енгармонійне»; в) «Я стою на кручі»; г) «Ви знаєте, як липа шелестить».

5. "Стану Я, Гляну Я / Скрізь Поточки Як Дзвіночки, Жайворон Як Зо

лотий»
Це рядки з вірша Тичини: а) «Десь надходила весна»; б) «Гаї

І шумлять»; в) «Закучерявилися хмари»; г) «Арфами, арфами…».

6. «Кохана Спить, Кохана Спить, / Піди Збуди, Цілуй Їй Очі» Ці рядки

належать: а) Олександрові Олесю; б) Іванові Франку; в) Миколі Воро

ному; г) Павлові Тичині.

//. Виберіть Два Чи Більше Правильних Варіантів Відповідей:

1. Національне відродження України Тичина оспівав у творах: а) «На майдані»; б) «Золотий гомін»; в) «На могилі Шевченка»; г) «Арфами, арфами…».

2. У вірші «О панно Інно…» виявилися такі ознаки кларнетизму: а) реалістична типізація образу; б) єдність живопису і музики в образі; в) романтичне узагальнення; г) милозвучність, обожнення краси.

3. Ідеєю поезії «Одчиняйте двері» є: а) заклик до боротьби зі злом і

І кривдою; б) утвердження героїзму народу в боротьбі за свободу;

В) осудження братовбивчої війни в Україні; г) прославлення вимріяної нареченої-революції.

4. Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить…» належить до лірики: а) пейзажної; б) філософської; в) інтимної; г) громадянської.

5. У поезії «Арфами, арфами…» в образі весни змальовано: а) уквітчану віночком дівчину; б) українську богиню Ладу; в) весну-Україну;

І Г) блакитну панну-мрію.
6. Для змалювання образу коханої в поезії «О панно Інно…» застосовано такі художні засоби: а) живописність образів із музичним їх звучанням; б) оксиморон; в) антитеза; г) метафора.

Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » «Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 2 . Литературные сочинения!

«Я Ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів» (Павло Тичина) - часть 2