Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 4

1. Євгенові Плужнику належать збірки: а) «Дні»; б) «Рівновага»; в) «За

мість сонетів і октав»; г) «Рання осінь».

2. Плужник переклав українською мовою твори: а) Віктора Гюго;

б) Михайла Шолохова; в) Антона Чехова; г) Миколи Гоголя.

3. Медитаціям Плужника притаманні такі риси: а) порушення екзистен-ційних питань буття; б) натуралістичність образів; в) суб’єктивність; г) аналіз внутрішнього світу героя.

4. Поезія Плужника розвивалася в річищі: а) неоромантизму; б) символізму; в) експресіонізму; г) імпресіонізму.

5. Ідеєю вірша«… І ось ляжу — родючий гній» є: а) прославлення самодостатності свого «Я»; б) утвердження своєї ролі в сьогоденні й поступі історії; в) заперечення кривавого часу, що знецінює життя людини; г) віра в незнищенність поезії і краси.

6. Пафос поезії «Для вас, історики майбутні» спрямований проти:

а) применшення ролі митця в суспільстві; б) примітивної оцінки май

бутнім істориком революційних подій в Україні; в) заперечення героїз

му народу в боротьбі за свободу; г) спотворення духу минулої епохи й

прагнень революціонерів оновити життя.

7. У вірші «Суди мене…» поет ратує за: а) об’єктивну оцінку «золотих днів волі України»; б) суб’єктивне відтворення подій часу; в) органічну єдність особистості й історії нації; г) необхідність відображення болю, страждань, любові як головних сутностей революції.

8. Вірш «Вчись у природи творчого спокою» перегукується з неокласичним стилем поезій Максима Рильського: а) класичною урівноваженістю думки та образу; б) наявністю античних образів; в) закликом навчатися у природи мудрості; г) філософською заглибленістю.

///. На Основі Віршів Плужника Письмово Доведіть Або Спростуйте Одну З Тез: А) «Поезія Плужника — одночасно прекрасна і філігранна, печальна й оптимістична» (Микола Бажан); б) «За своїм світосприйманням Плужник — трагічний оптиміст» (Максим Рильський); в) «Євген Плужник був близьким до неокласиків» (Іван Дзюба).


Нужна шпаргалка? Тогда сохрани - » Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 4 . Литературные сочинения!

Як страшно! Людське серце до краю обідніло» (Павло Тичина) - часть 4