Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Зображення козацької верхівки і простих укр. у романі Пантелеймона Куліша «Чорна Рада»

У творчій спадщині Пантелеймона Куліша справедливо виділено його роман «Чорна Рада», як найбільш самобутній, оригінальний твір і як перший укр. національний роман. Це - історико – соціальний за жанром твір, над яким письменник працював ще у 1 половині 40-х років, саме тоді, коли формувався молодий укр. рух, зростала національна самосвідомість укр. народу, а укр. інтелегенція шукала джерела самобутності в історичному минулому. Автора «Чорної Ради» хвилює не стільки героічна, скільки смутна подія в історії України після смерті Б.Хмельницького. Письменник береться за складне завдання: показати укр. суспільство на тому етапі, коли настав спад у героїчному народному русі, коли розпалювались чвари за гетьманську булаву, а козацька старшина, у більшості своїй збагатившись за часів війни, збайдужіла до потреб своєї країни. Уже в 1 десятиліття після війни 1648-54р., на Ніженській раді 1663р., суперечності між козацькими верхами і низами досягли своєї межі. Письменник у романі не обмежився змалюванням конфлікту лише між двома героями – антогоністами, Сашком і Брюховецьким, а показав ті соц. сили, що стояли за цими постатями.
Сочинение полностью »

Незнищенність духу українського народу у романі у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»

У творчості відомої укр. поетеси Ліни Костенко історичний роман у віршах «Маруся Чурай» займає особливе місце. Образ легендарної Марусі Чурай здавна привертав увагу дослідників укр. народної творчості і письменників. Адже саме їй, полтавській піснярці середині 17ст., приписують авторство пісні – балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Мотив пісні – помста зрадженої дівчини своєму коханому – стає темою багатьох творів класичної укр. літ. (М.Старицький, В.Самійленко, О.кобилянська). Ліна Костенко була першою з сучасних творців слова, хто торкнувся цієї теми.
Сочинение полностью »

Душевна краса трудящої людини у п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка»

«Наталка Полтавка» – перший драматичний твір нової укр. літ., сила і чарівна краса якого, за словами І.Карпенка – Карого, «В простоті, в правді і, найголовніше – в любові автора до слова народу». І дійсно, створюючи цю п’єсу, письменник йшов від реального життя, від народного побуту, що дало йому змогу, звільнившись від традицій бурлескного жанру, якийще панував в «Єнеїді», об’єктивно і глибоко розкрити народні характери, подати правдиве зображення сучасної йому дійсності. Можна сказати, що краса внутрішнього світу простої трудящої людини є в п’єсі головним героєм, а постаті ворожих народу панів тільки надають цій «головній дійовій особі» більшої життєвої правди.

У «Наталці Полтавці» висвітлено тему життя простого народу, його високі моральні якості. Симпатії автора безпосередньо подаються в п’єсі через характерне змалювання і протиставлення образів представників трудового народу і панівних класів. Письменник наголошує на тому, що соціальна нерівність між людьми призводить до страждань і поневірень. Особливу увагу автора привертає сільська дівчина Наталка, якій він щиро співчуває і силою характеру якої захоплюється. Розлука з Петром, який перебуває на заробітках, залицяння шлюбого возового, за якого мати, доведена бідністю до краю, радить Наталці вийти заміж, - все це приносить багато переживань дівчині. Письменник яскраво змальовує боротьбу між такими соціальними умовами, що майже примусили Наталку вийти за Тетерваковського, і світлими почуттями закоханих, які врешті перемагають. Душевна краса простої людини, майстерно відтворена Котляревським у багатьох народних піснях, які органічно входять у текст п’єси, підкреслюючи щирість переживань її героїв. У цих піснях підноситься справжнє глибоке почуття, яке не може примиритися з холодним грошовим розрахунком:
Сочинение полностью »

Мотиви лірики Максима Тодейовича Рильського

Поетичний доробок М.Рильського займає в історії укр.літ. значне місце. Класичність і майстерна простота його творів, мелодійність і краса мови, її народнопісенний характер, глибока філософія поетичних узагальнень – все це зробило поезію М.Рильського популярною серед широких читацьких кіл. Джерело такого впливу митця на читача у гармонійному поєднанні найкращих рис українського фольклору з найвищими досягненнями літературної традиції. Вийшовши із справжнього інтелегентського середовища, поет засвоїв його гуманістичні і демократичні ідеали. Вони знайшли художнє вираження у ще учнівських, досить не самостійних віршах першої збірки «На білих островах» (1910р.) Рильський близький у своїх мистецьких уподобаннях до неокласиків, він стоїть осторонь літературної боротьби, намагаючись лише через поезію висловити те, що хвилює.

Мінливі і кофліктні настрої, стихійне прагнення до радості, злитість з природою рідної землі, яку він зберіг на все життя, пишучи прекрасні пейзажні вірші, - такі основні мотиви лірики раннього Рильського. Його збірка «Синя далечінь» вважається найбільш неокласичною, бо написана у роки існування групи українських неокласиків (М.Зверов, М.Драй - Хмара).
Сочинение полностью »

Мотиви лірики Олександра Олеся

Поетичний доробок Олександра Олеся займає в історії укр. літ. особливе місце. Він прийшов в літературу, коли ще жили і творили Іван Франко, Леся Українка і Михайло Коцюбинський. Ніжний романтик початку століття, зацікавлений у суспільних подіях лірик 20 – х років, сумуючий і драматичний художник слова , у другій половині життєвого шляху – такі творчості поета. Своїми єстєтичними упоподобленнями він був близьким до модерністських літератури мистецьких кіл, до поетів «Української хати» та львівських молодомузівців. Олесь сприймається читачем як поет почуттів, але до почуттів звертається багато поетів. У творчості ж Олеся почуття вираженні с такою силою та експресією, як ні в кого іншого.

Пророчою виявилась муза Олександра Олеся, вже у назві першої поетичної збірки «З журбою радість обнялась» (1907р.) провістивши драматичну творчісті і його життя. З її сторінок перед читачем постає тонкий лірик з мінливими настроями, захоплений і глибоко закоханий у рідну природу:
Сочинение полностью »

Творчість класика - «Єнеїда» Котлревського

Творчість класика нової укр. літ - ри І.П. Котляревського належить до тих вічноживих явищ, про які кожна епоха складає своє судження, не вичерпуючи при цьому багатства і глибини їх змісту. Його славнозвістна поєма   «Єнеїда» і п’єса «Наталка Полтавка» яскраво й багатогранно відобразили дух народу, його національну своєрідність, поетичну вдачу. Твори Котляревського увібрали багатовікові традиції української і світової культури, на рубежі нової історичної й літературної епохи знамеенували перехід до нового типу художньої творчості, до реалізму та народності.
Сочинение полностью »

Аналіз вірша «Мцирі» на тему: У чому щастя і трагедія Мцирі?

Епоха, під час якої довелося жити і творити великому російському письменнику Михайлу Юрійовичу Лермонтова, знаменита миколаївської реакцією, яка стала відповіддю на сміливу виступ декабристів проти панують у Росії порядків. Після придушення повстання декабристів, настав цілковите бездіяльність, апатія і байдужість. У цю епоху були відсутні сміливі люди, які могли б донести до мас передові прогресивні погляди. Михайло Юрійович Лермонтов, який не міг змиритися з таким станом речей, саме в епоху розквіту реакції, створив поему «Мцирі», головний герой якої зображений людиною сильною духом, сміливим, спраглим свободи і змін. В образі Мцирі, Лермонтов показав свій власний характер, свої власні думки, свою спрагу до свободи і дії.
Сочинение полностью »