Готовые школьные сочинения

Коллекция шпаргалок школьных сочинений. Здесь вы найдете шпору по литературе и русскому языку.

Громадські мотиви лірики І. Франка

Іван Франко – неперевершений художник слова, вчений, громадський діяч, життя і творчість якого були тісно пов’язані з народом . Поетична спадщина його – видатне явище в укр. літ-рі, вона вражає глибиною зображення життя, високою ідейністю і художньою досконалістю. Щоб гідно продовжити революційні традиції Тараса Шевченка в українській поезії, треба було рішуче вийти за межі існуючих шаблонів і в нових історичних умовах писати по-новому. Це завдання Франко виконав, творячи вірши, які увійшли до однієї з його найкращих збірок «З вершин і низин»(1887р). Вона стала новим
етапом у розвитку політичного напрямку української дожовтневої пезії, підсумовуючи поетичну діяльність самого автора за двадцять років.
Сочинение полностью »

Незнищенність духу українського народу у романі у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»

У творчості відомої укр. поетеси Ліни Костенко історичний роман у віршах «Маруся Чурай» займає особливе місце. Образ легендарної Марусі Чурай здавна привертав увагу дослідників укр. народної творчості і письменників. Адже саме їй, полтавській піснярці середині 17ст., приписують авторство пісні - балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Мотив пісні - помста зрадженої дівчини своєму коханому - стає темою багатьох творів  класичної укр. літ. (М.Старицький, В.Самійленко, О.кобилянська). Ліна Костенко була першою з сучасних творців слова, хто торкнувся цієї теми. У романі доля Марусі Чурай переплитається з долею України. Перед читачем у 9 розділах широка панорама життя країни середини 17ст. Саме це є джерелом епічного і філософського характеру оповіді, але авторка відштовхується від романтичної народної легенди - звідси глибокий ліризм і високий вияв пристрастей героїв.
Сочинение полностью »

Душевна краса людини у п’єсі Котляревського «Наталка Полтавка»

 «Наталка Полтавка» - перший драматичний твір нової укр. літ., сила і чарівна краса якого, за словами І.Карпенка - Карого, «В простоті, в правді і, найголовніше - в любові автора до слова народу». І дійсно, створюючи цю п’єсу, письменник йшов від реального життя, від народного побуту, що дало йому змогу, звільнившись від традицій бурлескного жанру, якийще панував в «Єнеїді», об’єктивно і глибоко розкрити народні характери, подати правдиве  зображення сучасної йому дійсності. Можна сказати, що краса внутрішнього світу простої трудящої людини є в п’єсі головним героєм, а постаті ворожих народу панів тільки надають цій «головній дійовій особі» більшої життєвої правди.
Сочинение полностью »

Що вас найбільше вразило в біографії та вдачі письменника Вишенського?

Особливо яскравим, оригінальним явищем серед полемічних писань стала творчість Івана Вишенського. У долі й доробку цього подвижника1 навдивовижу точно відобразилися суперечливість, трагічна розчахнутість тієї доби. Відомості про життя письменника уривчасті, неточні, почерпнуті зі згадок у його ж листах і скупих фактів з інших джерел. Народився Іван у 50-х роках ХVІ століття в містечку Судова Вишня, що тепер входить до Львова. Як видно з писань Вишенського, він був людиною освіченою (вправно володів літературним стилем, знав грецьку, латинську, польську). Тож, імовірно, навчався в Острозькій колегії. Потім, очевидно, служив у маєтках різних вельмож. Тогочасна ситуація в суспільстві викликала у Вишенського відразу і відчай. Бо панство жорстоко визискує народ. Бо вищі верстви, навіть церковники (і католицькі, і православні), потопають в аморальності й паразитизмі. Бо загарбники знищують православну віру, а національна еліта охоче окатоличується.
Сочинение полностью »

У чому суть загальнолюдського й національного. Як ці категорії поєднуються між собою?

Література нерозривно пов’язана з життям народу, який її творить. Нація має спільні цінності, ідеали, традиції, риси характеру. Усе це іменується національною душею (або національним менталітетом1). Кожен справжній митець намагається якомога глибше пізнати й повніше втілити душу свого народу, його характер. З іншого боку, нація найяскравіше виявляє себе, засвідчує свій розквіт саме через високорозвинену, самобутню національну культуру, передовсім літературу. Пригадаймо хоч би Стародавню Грецію, що залишилася славною у віках якраз завдяки своїм філософам і письменникам (Гомеру, Езопу, Сократу, Пла-тону, Арістотелю, Есхілу, Софоклу, Еврипіду та ін.). Людство споконвіків мало єдиний спільний надідеал (вершинну цінність життя) - людинолюбство, добротворення, свободу, духовну і фізичну досконалість, красу, справедливість, щастя. Це - загальнолюдські цінності. Але кожна нація наближається до цього ідеалу своїм неповторним шляхом, бачить і трактує його по-різному.
Сочинение полностью »

Старицький «Облога Буші» (Скорочено) – Частина І

Це було в самий розпал великої трагедії, що уготувало польське панство у спілці з прислужниками Лойоли, завзявшися на святиню українського духу, на його буття, - трагедії, що охопила пожарищами всю Україну-Русь, пронизала серце в Польщі й під її руїнами закінчилася. Це було тої доби, коли розпанахана Україна мусила у московського царя Олексія Михайловича оборони шукати, коли він, уже по Переяславській раді, послав свої потуги в Литву. Це було тої доби, коли знеможена від ненатлого гніву Польща, закупивши татарські загони, кинулась разом з невірою на омиті слов’янською кров’ю країни, аби сплюндрувати їх упень і повернути геть усе на руїну. Це було тої доби, коли два кревних народи, призначені на дружнє та рівне буття, вчинили між себе розраду й, піднявши стяги, стали «у дідівську славу дзвонити»…
Сочинение полностью »

Старицький «Облога Буші» (Скорочено) – Частина ІІ

Ніч. Тихо й похмуро в Орисиній світлиці, що в закутній башті. Висока цівчата середина, обмежована товстелезними мурами; ділиться стінами нахрест; в одному з сегментів умістилась кімната, чудної форми, з високою стелею, яка закінчалась склепінням. (…)

На ліжку, до подушки припавши лицем, Катря лежить непорушно; тільки часами ледве примітно здригаються плечі у неї. (…)
Сочинение полностью »